Het tijdelijk handelingskader PFAS definitief goedgekeurd

Het tijdelijk handelingskader PFAS is op de ministerraad van 7 juli 2023 definitief goedgekeurd. Wanneer het tijdelijk handelingskader PFAS precies in werking zal treden moet nog worden bepaald door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir. 


Voor wie geldt het handelingskader?

Het handelingskader is van toepassing op alle werven die in uitvoering gaan. Initiatiefnemers van grondverzet kunnen hun technische verslagen dus best actualiseren.

Vanaf wanneer geldt het handelingskader?

Het tijdelijk handelingskader (THK) voorziet geen overgangsperiode en zal dus van kracht zijn voor alle grondverzet vanaf de datum van in werking treding. We raden aan om zo snel mogelijk te beginnen met de nodige voorbereidingen om vertraging van de werken te voorkomen. 

Wat betekent het tijdelijk handelingskader voor jouw projecten?

Het tijdelijk handelingskader heeft belangrijke gevolgen voor jouw projecten, maar ook voor gestapelde bodemmaterialen op een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking:

  • De conformverklaringen van bestaande technische verslagen - die niet conform het THK werden opgesteld - vervallen op het moment van in werking treden.

  • Alle grondverzettoelatingen die werden afgeleverd op basis van deze technische verslagen, zullen ook niet meer geldig zijn.

  • Het technisch verslag dient dan geactualiseerd te worden aan de hand van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van het THK en de bijhorende kwaliteitstoets. Vervolgens dient het technisch verslag opnieuw conform te worden verklaard.

  • Nadat het technisch verslag opnieuw conform werd verklaard, kan de uitvoerder van de werken of de exploitant van een TOP/CGR/CSV een nieuwe grondverzettoelating aanvragen. De eerder afgeleverde grondverzettoelatingen die ondertussen vervallen zijn, moeten vernieuwd worden.

Wat moet de erkende bodemsaneringsdeskundige doen om het technisch verslag te actualiseren? 

Als erkende bodemsaneringsdeskundige moeten we beschikken over PFAS-analyses om het technisch verslag te actualiseren en uit te breiden met de kwaliteitstoets. Met andere woorden kan er geen conformverklaring worden aangevraagd zonder de nodige PFAS analyses of kwaliteitstoets.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten