Jaarlijkse aangiftes

Elk jaar moet uw bedrijf een aantal gegevens doorgeven aan overheden en organisaties onder de vorm van verschillende aangiftes. Het is zeer belangrijk om deze aangiftes tijdig en correct in te vullen aangezien hier ook financiële gevolgen aan verbonden zijn. Graag geven wij u een overzicht van de belangrijkste aangiftes en deadlines.

VMM-aangifte

Binnen Vlaanderen is het zo dat elke persoon die water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet of beschikt over een eigen grondwaterwinning of water heeft geloosd een heffing hierop moet betalen. 

Heeft u een waterverbruik van minstens 500 m³ per jaar, dan bent u een grootverbruiker en moet u zelf een heffingsaangifte indienen. U zal hiervoor in januari een brief ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij met uw unieke toegangscode en een korte toelichting voor het online invullen van de aangifte. De aangifte moet vóór 15 maart ingediend zijn. 

Kleinverbruikers moeten daarentegen geen heffingsaangifte indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die minder dan 500 m³/jaar water verbruiken. Deze die enkel leidingwater gebruiken, betalen de bijdrage via de waterfactuur die ze van hun watermaatschappij ontvangen. Als u een eigen waterwinner bent (u gebruikt grondwater uit een eigen waterput), wordt deze kost via een heffingbiljet van de VMM aan u aangerekend op basis van een vast tarief.

Naast de heffing op de verontreiniging van het water zal een natuurlijke persoon of rechtspersoon die meer dan 500 m³/jaar grondwater oppompt hier bovenop nog een grondwaterheffing op moeten betalen. Het opgepompte volume dient ook via de heffingsaangifte gemeld te worden. 

Net zoals afgelopen jaar zal de aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en/of heffing op de winning van grondwater volledig digitaal moeten worden ingediend. 

Ter voorbereiding van de VMM-aangifte raden wij u aan de tellerstanden van debietmeters van grondwaterwinning, regenwaterverbruik, afvalwaterlozingen e.d. alvast te noteren. 

Daarnaast heeft u ook de facturen van de drinkwatermaatschappij en eventuele resultaten van meetcampagnes in 2019 nodig. 

Profex helpt u graag de wateraangifte te optimaliseren zodat u een minimale heffing betaalt. Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet ons te contacteren.

IMJV-aangifte

Een andere aangifte die u jaarlijks moet in orde brengen, is het IMJV (Integraal Milieujaarverslag). Het integraal milieujaarverslag bevat o.a. een overzicht van de verontreinigende stoffen die een rapporteringsplichtig bedrijf uitstoot. Ook deze aangifte moet vóór 15 maart ingediend zijn. Indien u geselecteerd bent voor het invullen van het IMJV zou u voor 31 januari een brief in de bus moeten ontvangen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als R- en/of X-bedrijf bent u steeds verplicht het IMJV in te vullen, ook al heeft u geen brief gekregen van de overheid.

Het IMJV is opgedeeld in een aantal deelformulieren. Afhankelijk van de activiteiten en emissies van uw bedrijf, dienen bepaalde deelformulieren te worden ingevuld:

  • identificatiegegevens

  • luchtemissie

  • energiegegevens

  • wateremissie

  • grondwaterstatistiek

  • afvalstoffenmelding voor producenten

  • afvalstoffenmelding voor verwerkers

  • grondstoffen producenten

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw IMJV, of heeft u eind januari nog geen formulier ontvangen, dan kan u steeds contact opnemen met onze deskundigen.





DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten