Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

In de praktijk wordt het kijkglas vaak nog beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Dit strookt echter niet met het officieel standpunt van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Handhaving.

Bij het gebruik van een kijkglas wordt een lek slechts gedetecteerd wanneer iemand zich bij het kijkglas bevindt of wanneer er systematische controles worden uitgevoerd. Dit volstaat niet als permanent lekdetectiesysteem.

Momenteel zijn er enkele overgangsmaatregelen vastgelegd om uiteindelijk het gebruik van het kijkglas als permanent lekdetectiesysteem af te schaffen.

  • De lopende prototypekeuringen waarbij het kijkglas is toegelaten blijven maar geldig tot eind 2017;

  • De tanks voor de opslag van brandstoffen met een waterinhoudsvermogen van maximum 5000 l die gebouwd zijn onder deze prototypekeuringen mogen nog ge├»nstalleerd worden tot eind 2018;

Deze overgangsmaatregelen gelden ook voor particuliere stookolietanks.

Ingedeelde houders die reeds uitgerust zijn met een kijkglas kunnen in gebruik blijven op voorwaarde dat de exploitant beschikt over een procedure voor zijn periodieke controles op lekken via het kijkglas. Deze procedure omvat een omschrijving van de controle, de frequentie van controle, en de registratie van alle uitgevoerde controles in een logboek. Het logboek wordt ter inzage voorgelegd bij de periodieke onderzoeken uitgevoerd door de erkend milieudeskundige, bevoegd deskundige of de erkende stookolietechnicus.

Uw Profex-consulent kan u hierbij begeleiden.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten