Limitatieve technologielijst voor de Ecologiepremie+ aanvragen opnieuw gewijzigd

Begin januari heeft het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO een nieuwe limitatieve technologieënlijst gepubliceerd voor de Ecologiepremie+ aanvragen. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing  voor steunaanvragen ingediend vanaf 3 januari 2023. 

Ten opzichte van de vorige Limitatieve Technologielijst EP+ (van kracht van 5 september 2022 t.e.m. 2 januari 2023) zijn volgende toevoegingen, aanpassingen en schrappingen gebeurd:


                Geothermische warmte

                - T 201050: van toepassing bij aanwending als proceswarmte; aanpassing naam, uitleg, meerkost en essentiële componenten

                - T 201091: nieuwe technologie 'Aanwenden van geothermische warmte voor klimatisatie'                Warmtepompen

                - T 201061: schrapping, de geothermische warmtepomp wordt geïntegreerd in de essentiële componenten van de technologieën T 201050 en T 201091

                - T 201063: toevoeging engineering- en installatiekosten als essentiële component

                - T 201067: schrapping beperking vermogen, wijziging ecoklasse naar klasse A en toevoeging installatiekosten als essentiële component                Biomassa

                - T 201052: van toepassing bij aanwending als proceswarmte; aanpassing naam, uitleg, meerkost en essentiële componenten

                - T 201092: nieuwe technologie 'Productie van warmte op basis van de vergisting van biomassa of afvalwater waarbij de geproduceerde warmte ingezet wordt voor klimatisatie'                Restwarmte

                T 100078: schrapping van het plafond kostprijs, aanpassing naam, uitleg en essentiële componenten                Warmtenet

                T 201039 en T 201044: integratie van beide technologieën door aanpassing van aanpassing naam, uitleg en essentiële componenten in T 201039 en de schrapping van T 201044                Warmte

                - T 201093: nieuwe technologie 'Zonneboiler'

                - T 201094: nieuwe technologie 'Warmteleiding tussen twee bedrijven voor de benutting van restwarmte uit het proces of groene warmte van het naburige bedrijf'


                Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen in de wetgeving? Dat kan via de gratis nieuwsbrief. Heb je vragen? Aarzel niet en contacteer ons!
                DEEL DIT BERICHT:

                Recente projecten