Meld u nu aan voor bodemfonds Promaz

Promaz is een fonds in oprichting. Het fonds zal de eigenaar of gebruiker van een stookolietank, die gebruikt wordt om te verwarmen, ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen. 

Wie kan beroep doen op het fonds?

Elke eindgebruiker (ook bedrijven zoals vb. kantoren, ...) waarvan de stookolietank of de leiding ervan een lekprobleem heeft, of heeft gehad, en dat een bewezen bodemverontreiniging veroorzaakt(e). Ook reeds buitengebruik gestelde stookolietanks die de verontreiniging veroorzaakten, komen in aanmerking voor het Promaz-fonds. 

Hoewel het Promaz-fonds nog in oprichting is, kan u nu al een geval van (veronderstelde) bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank of leiding melden. Dit is een mogelijkheid maar geen verplichting. Door de (veronderstelde) bodemverontreiniging te melden, worden uw gegevens bewaard tot het Promaz-fonds operationeel is. Zodra het fonds zijn werkzaamheden start, wordt contact met u opgenomen om een dossier te openen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten