Nieuw meldformulier voor koeltorens

Heeft u koeltorens op uw bedrijf? Sinds kort bestaat er een nieuw systeem om dit te melden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een correcte melding is noodzakelijk zodat er bij problemen zoals bijvoorbeeld een legionella-uitbraak snel gehandeld kan worden.

Correcte gegevens noodzakelijk bij legionella-uitbraken

Al sinds 2007 moeten bedrijven met aerosolvormende koeltorens zich verplicht melden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tijdens recente legionella-uitbraken is gebleken dat het beschikken over een actuele databank noodzakelijk is om zo een uitbraak vlug en efficiënt aan te pakken. Na onderzoek is gebleken dat het bestaande meldsysteem en de mogelijkheden om de informatie te gebruiken, kon geoptimaliseerd worden. De meest voorkomende tekorten bij het legionellaveilig beheren van een koeltoren zijn:

  • Het  op mekaar afstemmen van het proceswater en het gebruikte biocide (pH speelt daarin een belangrijke rol)

  • De risico’s gekoppeld aan stagnatie (dode en slecht doorstroomde delen van het circuit), (tijdelijke) stilstand en heropstarten

  • Een doordachte opvolg- en staalnamestrategie (chemisch en bacteriologisch, op meerdere plaatsen in het circuit op basis van de risicoanalyse)

  • Voldoende duidelijk interne en externe afspraken (RACI-tabel)


Zorg en Gezondheid heeft daarom beslist om het bestaande meldsysteem uit 2014 grondig te hervormen. Daarbij is er overgestapt van een melding op adres naar een melding op bedrijfsniveau op basis van het ondernemingsnummer. Het nieuwe bestand zal bestaan uit een overkoepelende bedrijfsmap. Indien u verschillende sites heeft op uw bedrijf, gaan ook deze sites gelinkt zijn met de map.

Deze nieuwe manier van melding biedt tegelijk ook een opportuniteit om uw Legionellabeheersplan onder de loep te nemen. 

Door deze nieuwe dossieropbouw was het niet mogelijk om de bestaande data over te nemen. Onze legionelladeskundige doet dit graag met de nodige aandacht voor u.  Heeft u vragen rond Legionella of wenst u een afspraak te maken? Contacteer dan onze experten, zij helpen u graag verder.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten