Nieuwe hemelwaterverordening

Sinds 2 oktober zijn de regels rond het plaatsen van hemelwaterputten, infiltratie en buffering bij bouwprojecten een stuk strenger. Welke invloed heeft de inwerkingtreding van de nieuwe hemelwaterverordening op jou?


Doelstellingen verordening

Het doel van deze verordening is om te garanderen dat hemelwater zo veel mogelijk op de plaats blijft waar het valt, met het oog op klimaatverandering en verbeterde klimaatadaptatie. Op deze manier wil de overheid een groter deel van droge periodes overbruggen en de impact van verharding op overstromingen verminderen. 


Infiltratieproeven in veel gevallen verplicht

Wil je een infiltratievoorziening dieper dan 50 cm onder het maaiveld aanleggen? Dan is de kans groot dat onze bodemdeskundigen vooraf infiltratieproeven moeten uitvoeren op de precieze locatie van de aan te leggen voorziening. Dit om te bewijzen dat de ondergrond wel degelijk infiltratie toelaat en de aanleg van een infiltratievoorziening verantwoord is.

In de provincie Antwerpen moeten de infiltratieproeven bijna altijd verplicht gebeuren, ongeacht de diepte van de voorziening.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Profex, jouw studie- & adviesbureau - ©Renée Moreels

Eenmalige meting niet voldoende

Daarnaast moet het ontwerp rekening houden met de grondwatertafel, zowel in geval van een infiltratievoorziening als van een buffer met vertraagde afvoer. De voorziening moet zich hoger bevinden dan de grondwatertafel om een optimale werking te verzekeren en (in geval van een buffer) geen grondwater te draineren. 

Komt de voorziening dieper dan 50 cm, of voor sommige projecten in Oost-Vlaanderen en Antwerpen dieper dan 30cm? Dan moet de grondwaterstand gemeten worden via een meetreeks. Een eenmalige meting van de grondwaterstand volstaat niet meer om dit te onderbouwen

Grondwaterpeilmetingen tussen november en april

Om een juiste weergave van de gemiddelde hoogste grondwaterstand te hebben, zijn onze bodemexperten verplicht om de maandelijkse grondwaterpeilmetingen te laten plaatsvinden tussen november en april. Indien je dus een omgevingsvergunningsaanvraag plant in te dienen binnen het eerste anderhalf jaar, en je om waardevolle ruimte te besparen voorzieningen dieper dan 50cm of soms zelfs 30cm wil aanleggen, is het dus aangewezen om in november deze metingen al op te starten.

Neem zo snel mogelijk contact op

Omdat de complexe regelgeving vertaald moet worden naar jouw eigen project, raden we sterk aan ten laatste in de eerste helft van november contact op te nemen met Profex. De impact van de nieuwe hemelwaterverordening is namelijk sterk afhankelijk van jouw provincie en locatie waar de infiltratie moet plaatsvinden. 

Bekijk mijn project
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten