Nieuwe regels voor PAK-houdend asfaltgranulaat

Het gebruik van PAK-houdend asfaltgranulaat en PAK-houdend zeefzand valt niet meer onder het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten. Die wijziging van het VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) werd in december 2016 al goedgekeurd. PAK-houdend asfaltgranulaat en PAK-houdend zeefstand staan voortaan dus vermeld in bijlage 2.2 van het Vlarema onder afdeling 2 voor gebruik als bouwstof.

Concreet betekent dit dat er voor het hergebruik ervan een grondstofverklaring moet aangevraagd worden bij de OVAM.

Strikte voorwaarden

Met de grondstofverklaring kan nog tot 1 mei 2019 PAK-houdend asfaltgranulaat als grondstof gebruikt worden onder strikte voorwaarden, zoals bepaald in artikel 5.3.3.4 van VLAREMA: enkel in grootschalige geïnventariseerde werken en bij gebruik op koude wijze in een fundering die bestaat uit asfaltcement. De houder van de grondstofverklaring moet voortaan aan de OVAM melden waar het PAK-houdend asfaltgranulaat zal worden toegepast. Dat zal mogelijk zijn via een OVAM-webtoepassing.

Het aanvraagdossier omvat o.m. volgende gegevens[1]:

  • Gewenste gebruik van het materiaal als grondstof

  • Identificatiegegevens van de aanvrager

  • Identificatiegegevens van de grondstoffenproducent

  • Identificatie van het materiaal met vermelding van de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid en EURAL-code

  • Overzicht productieproces

  • Kopie van de vergunning

  • Analyse op de beoogde grondstof

  • Beschrijving beoogde toepassing

  • Handtekening

Na 1 mei 2019 mag PAK-houdend asfaltgranulaat niet meer als bouwstof gebruikt worden. Vanaf dan kan het PAK-houdend zeefzand of asfaltgranulaat enkel nog thermisch gereinigd worden: een alternatief dat ook nu al mogelijk is en in sommige bestekteksten voor overheidsopdrachten al wordt voorzien. Aan de hand van een PAK-spray-test kan vastgesteld worden of het materiaal al dan niet PAK-houdend is.

Wilt u ook PAK-houdend asfaltgranulaat of zeefzand hergebruiken en heeft u een grondstofverklaring nodig? Contacteer dan zo snel mogelijk uw Profex-consultant voor meer info!


[1] Bron: Vlarema, afdeling 2.4 Grondstofverklaring


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten