Nieuwe sorteerverplichting vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari moeten scholen, horeca, ziekenhuizen, woonzorgcentra en supermarketen selectief keukenafval en etensresten inzamelen. Op termijn zullen nog meer sectoren volgen en vanaf 2024 is dit voor elk bedrijf verplicht. Waarom? Van deze afvalstromen wordt nadien biogas en compost geproduceerd, wat dan weer kan omgezet worden in warmte of elektriciteit. 

Welke bedrijven moeten verplicht vanaf 1 januari 2021 sorteren?

  • Bedrijven waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid. 

  • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen 

  • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden 

  • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden 

  • Penitentiaire inrichtingen 

  • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers 

  • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers 

  • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag 

  • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen 

  • Cateringbedrijven

Met deze nieuwe sorteeraanpak wil de OVAM inzetten op een beter hergebruik van afvalstromen. Juist sorteren resulteert in de mogelijkheid om biogas en compost te produceren. Profex begeleidt heel wat bedrijven met vergistingsinstallaties en we weten dus perfect welke meerwaarde dit oplevert. Indien u specifieke vragen heeft over de nieuwe sorteerverplichting of over vergistingsinstallaties, dan kan u onze experts steeds vrijblijvend contacteren.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten