Ook KMO's verplicht tot energieaudit tegen einde 2022

De Vlaamse energiewetgeving voor energie-intensieve en niet-energie intensieve vestigingen verstrengt. Dit is een gevolg van de “fit for 55” doelstellingen en de beoogde Europese klimaatneutraliteit tegen 2050. 


ENERGIEBESPARINGEN IN ONDERNEMINGEN: IS JOUW BEDRIJF ER KLAAR VOOR?

Het grote doel van deze verstrengingen is het besparen van energie in ondernemingen. Dit wil de overheid bereiken door het opleggen van meer energieplannen en -studies; energieaudits en energiebalansen. Onderstaande toelichting bespreekt de wetswijzigingen die nu in voorbereiding zijn bij de Vlaamse regering. De voorwaarden moeten tegen einde 2022 voldaan zijn. 

De vooropgestelde deadlines zijn krap en een groot aantal bedrijven zal aan de nieuwe verplichtingen moeten voldoen. Kom niet voor verassingen te staan en anticipeer nu al om laattijdige indiening te vermijden. 

Waarschijnlijk zullen de hoge energieprijzen nog een tijd aanhouden. Meer dan ooit is de goedkoopste energie de energie die u niet verbruikt!


BEREKEN JE PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK EN FINAAL ENERGIEVERBRUIK 

In de huidige wetgeving geldt het “primair energieverbruik” als bepalende factor voor de nood aan een energieplan of -studie. Daarbij worden zowel elektriciteit als brandstoffen omgerekend naar een waarde in PJ. Is het verbruik groter dan 0,1 PJ/jaar, dan ben je een energie-intensieve inrichting en dan moet je een energieplan of energiestudie uitvoeren. Zoals het ontwerp er nu voor ligt, zal er gewerkt worden met “finaal energieverbruik”. Een belangrijk verschilpunt met “primair energieverbruik” is dat de verbruikte elektriciteit nu met een kleinere omrekeningsfactor naar PJ in rekening genomen zou worden. Bovendien zal ook de grens van 0,1 PJ in veel gevallen lager worden. 

Wenst u reeds uw jaarlijks primair en finaal energieverbruik te berekenen? Verzamel dan de gegevens van jouw jaarlijks aangekochte energieproducten en vul de handige online tool in op de website van Exergie, onze energie-experts. 


Bereken hier uw finaal energieverbruik

Ontdek meteen of je onder de verplichte uitvoering van een energieaudit valt. Of contacteer ons voor meer informatie. 


CONFORM VERKLAARD ENERGIEPLAN VOOR ENERGIE-INTENSIEVE INRICHTINGEN

Een vestiging met een jaarlijks eindverbruik van energiedragers van meer dan 0,1 PJ wordt als energie-intensief beschouwd. Deze ondernemingen dienen een conform verklaard energieplan (of -studie in geval van uitbreiding) te hebben ten laatste tegen einde 2022. Dit plan dient tevens 4-jaarlijks geactualiseerd te worden. Een bestaand energieplan moet dus mogelijk bijgewerkt worden en interessante maatregelen (IRR > 13%) moeten binnen de 3 jaren toegepast zijn.


NIET ENERGIE-INTENSIEVE INRICHTINGEN

De voornaamste wijziging aan de regelgeving betreft de niet energie-intensieve inrichtingen. Dit zijn vestigingen met een lager energieverbruik dan 0,1PJ per jaar. Voorheen waren er doorgaans geen verplichte maatregelen voor niet energie-intensieve inrichtingen. Elke vestiging van een grote onderneming, ongeacht het energieverbruik, moet een energieaudit uitvoeren. Het doel hiervan is het energieverbruiksprofiel in kaart te brengen en kosteneffectieve besparingsmaatregelen op te sporen. Binnen de drie jaren moeten de interessante maatregelen (IRR >13%) toegepast zijn.


NO REGRET MAATREGELEN

Een KMO dient, afhankelijk van het jaarlijkse finale energieverbruik 4-jaarlijks een energieaudit uit te voeren of een energiebalans op te stellen. Ook hier is het doel van de audit inzicht te geven in het energieverbruiksprofiel en kosteneffectieve besparingsmaatregelen op te sporen. De interessante maatregelen moeten binnen de 3 jaren toegepast zijn. Bij de energiebalans mag de aanpak iets beknopter zijn en richt men zich hoofdzakelijk op het aftoetsen van de ‘no-regret maatregelen’ die vrijwel altijd interessant zijn om te nemen. Een lijst van no-regret maatregelen wordt per sector opgemaakt door het VEKA o.b.v. input van de betrokken sectororganisatie.


OVERZICHT TE NEMEN ACTIES VOLGENS VOORSTEL WETSWIJZIGING

Al de te nemen acties moeten 4-jaarlijks geactualiseerd worden.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten