Oproep circulair water voor projecten die waterbeschikbaarheid verhogen

Vlaanderen kent steeds meer droogteperiodes. Daarom is het belangrijk om de watervraag en waterbeschikbaarheid goed op elkaar af te stemmen. De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt bedrijven en organisaties die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen. Investeringsprojecten die focussen op minder waterverbruik en meer circulair watergebruik komen in aanmerking voor subsidies.

Een facultatieve vooraanmelding kan tot en met vrijdag 16 juni 2023 - 12 uur.
De definitieve indiening van het projectvoorstel kan tot en met woensdag 6 september 2023 - 12 uur.


Ondersteuning bij projectvoorstel nodig?


Wie kan deelnemen aan de oproep circulair water?

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid komt in aanmerking voor de oproep. De Vlaamse Milieumaatschappij zal voornamelijk kiezen voor samenwerkingen tussen minimum 2 partijen die ofwel:

  • Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving

  • Effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen

  • Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen

Het kan hierbij zowel gaan over gezuiverd afvalwater, proceswater, bemalingswater, hemelwater en/of een combinatie ervan. Samenwerkingsverbanden kunnen zich laten bijstaan door kennispartijen zoals universiteiten of studiebureaus, zoals Profex.

Meer info? Ondersteuning nodig?

Onze consultants hebben uitgebreide ervaring bij het ondersteunen van innovatieprojecten en het uitwerken van een goed aanvraagdossier. Als je graag meer informatie hebt of meteen aan de slag wil, contacteer ons dan gerust!

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten