Opslag compost nu ook vergunningsplichtig

Slaat u compost op of bent u dit van plan in de toekomst? Hou dan rekening met de verandering die van start gaat op 1 oktober 2019. Vanaf die dag bent u verplicht om voor de opslag van uw compost een vergunning aan te vragen. 

Bent u in bezit van een opslag van onderstaande organische bodem verbeterende middelen? Dan moet u vanaf 1 oktober 2019 ook de rubriek 28.4 opnemen in uw vergunning. 

  • Compost

  • Digestaat zonder mest

  • Mineralenconcentraten

  • Bentoniet

  • Schuimaarde

  • Haspargit

  • Draf

  • Andere

Contacteer hiervoor onze deskundigen, wij doen dit graag voor u.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten