Overdracht van grond met blanco bodemattest

Bij een overdracht van een grond moet steeds een bodemattest voorgelegd worden. Dit attest informeert de koper van de grond over de bodemkwaliteit. Maar soms zijn er percelen met een blanco bodemattest. Wat betekent dit dan voor u als koper? 

Een blanco bodemattest van een perceel betekent dat deze grond niet is opgenomen in het grondeninformatieregister. De OVAM beschikt dus voor dit perceel niet over relevante gegevens. Dit betekent niet dat hier nooit vlareboplichtige activiteit is geweest. Maar er is echter nooit een oriënterend bodemonderzoek gebeurd, omdat deze activiteit op dat moment niet gekend was.

Wie betaalt het bodemonderzoek?

Wat als u een grond koopt met een blanco bodemattest waarvan achteraf blijkt dat er toch ooit een vlareboplichtige activiteit is geweest en deze activiteit de bron was van de veroorzaakte verontreiniging? In principe kan deze overdracht niet, maar als het toch gebeurd is dan kan de OVAM de vroegere eigenaar toch nog wettelijke verplichtingen opleggen.

Volgens het bodemdecreet wordt deze overdracht ontegenstelbaar aan de OVAM beschouwd en kan de OVAM in dergelijke gevallen beslissen dat de vorige eigenaar alsnog een oriënterend bodemonderzoek op de overgedragen risicogrond moet uitvoeren. Ten tweede kan hij die vroegere eigenaar ook verplichten om alsnog de kost te dragen voor een beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of eventuele nazorg voor de bodemverontreiniging.

De bodemdeskundigen van Profex hebben ervaring bij het onderzoeken van dergelijke gronden zodat u als koper van een perceel met een blanco bodemattest niet moet opdraaien voor mogelijke kosten. Heeft u ooit een dergelijke grond gekocht, vraag dan even advies aan onze bodemexperten. Ze begeleiden u graag verder. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten