Overgangsperiode sloopverwerkingstoelating alsnog verlengd tot 31/12/2021

De overgangsperiode, waarbij een destructieve asbestinventaris kon worden ingediend bij Tracimat vzw, wordt verlengd voor 2 jaar. Dit betekent dat er enkel een destructieve asbestinventaris dient te worden opgesteld in plaats van een vereenvoudigd sloopopvolgingsplan. Concreet komen de volgende constructies in aanmerking:

  • ééngezinswoningen

  • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume <1.000 m³

  • residentiële gebouwen met een bouwvolume <5.000 m³

  • omgevingsvergunningsverplichte sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken aan gebouwen


De asbestinventaris kan worden ingediend bij Tracimat vzw met als doel het afvoeren van het steenpuin als LMRP (laagmilieurisico puin), met de verlaagde prijzen van toepassing.

Deze overgangsperiode zal nog blijven tot 31/12/2021. Alle verwerkingstoelatingen in kader van de afgelopen overgangsperiodes die zijn vervallen, kunnen alsnog worden voortgezet indien er contact wordt opgenomen met Tracimat vzw.

Wat kost dat?

Conformiteitsverklaring €100

Verwerkingstoelating €50

Meer info?

Contacteer vrijblijvend onze consultants voor verdere uitleg.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten