Risico op legionella door corona | Leegstaande gebouwen & stilstaand water

Tijdens deze corona-crisis werkt iedereen hoofdzakelijk van thuis uit. Hierdoor staan heel wat gebouwen leeg of krijgen ze amper volk over de vloer. Denk maar aan scholen, kantoren, sportcentra, hotels, campings, ... In al deze gebouwen staat het water in de leidingen stil, gedurende lange tijd. Dit betekent een verminderde waterkwaliteit en dus ook een vergroot risico op ontwikkeling van legionella. Bij het beheersen van risico's rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie. 

Wekelijks spoelen watertappunten

Geef legionella in uw gebouw geen kans!

Stilstaand water neemt de temperatuur van de omgeving aan. We adviseren om de leidingen goed te doorspoelen als het water langer dan een week niet gebruikt is.

Het ‘kort koud spoelen’ van koudwaterleidingen bestaat uit:

  • Aftappen van koud water tot een stabiele lage temperatuur wordt bekomen (minder dan 20°C) en vervolgens 2 minuten naspoelen.

Het ‘kort warm spoelen’ van warmwaterleidingen bestaat uit:

  • Aftappen van warm water tot een stabiele temperatuur wordt bekomen en vervolgens

    • Bij een watertemperatuur van 65°C gedurende 1 minuut spoelen

    • Bij een watertemperatuur van 70°C gedurende 30 seconden spoelen


Niet alleen de leidingen, maar ook luchtbevochtigers en koeltorens niet vergeten

Andere plekken zoals luchtbevochtigers en koeltorens mogen ook niet vergeten worden. Indien een inrichting niet toegankelijk is voor externe personen (vb. zorginstelling, ziekenhuis), stel de monsternames voor legionella dan even uit of zoek naar alternatieven. Kijk naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren.

We willen er ook nog op wijzen dat als de corona-crisis voorbij is en de installaties weer in gebruik genomen worden, de eigenaar van de binneninstallatie ervoor moet zorgen dat de beheersmaatregelen, opgenomen in het beheersplan, gevolgd worden en dat staalnames worden genomen vóór heringebruikname van de drinkwaterinstallatie.

Griepachtige klachten en longontsteking

De legionellabacterie verspreidt zich via kleine vernevelde waterdruppeltjes. Als iemand door het inademen van de bacterie een besmetting oploopt, begint de ziekte, net zoals Corona, met opkomende hoofdpijn, spierpijn en een grieperig gevoel. De verschijnselen kunnen verergeren tot een longontsteking met koorts boven 39°C. De patiënt hoest en is meestal kortademig. 
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten