Saneringsfonds voor particuliere stookolietanks

Heeft u een lekkende stookolietank? Dan kan u binnenkort gebruik maken van het solidariteitsfonds waardoor u hooguit 500 euro moet betalen om de grond te laten reinigen.

Zo’n 730.000 gezinnen in Vlaanderen hebben nog een stookolietank. Elk jaar beginnen een 50 tot 70 van die tanks te lekken. De OVAM schat dat er in Vlaanderen zo’n 6.500 probleemtanks zijn.

De kosten voor een sanering kunnen hoog oplopen. Nu zijn de federale en gewestregeringen eindelijk overeengekomen om een solidariteitsfonds op te richten vanaf 2019. “Wie schade lijdt door een lekkende tank, betaalt dan nog enkel een dossierkost van 25 euro en 10% van de factuur voor de werken, met een maximum van 500 euro,” zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Ook lopende én recent afgeronde werken komen in aanmerking.

Wenst u hier meer info over, dan kan u uiteraard terecht bij ons team van bodemdeskundigen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten