Sinds 1 september nieuwe regels voor het inzamelen van bedrijfsafval

Sinds 1 september gelden er nieuwe regels voor het inzamelen van restafval bij bedrijven. Met deze regels willen ze dat bedrijven hun afval beter sorteren. Ook gemeenten en afvalintercommunales die restafval van bedrijven en organisaties (scholen, verenigingen, gemeentelijke diensten...) inzamelen, moeten de nieuwe regels toepassen.

Deze nieuwe regels gelden niet voor het ‘vergelijkbaar bedrijfsrestafval’: dat is bedrijfsafval dat in aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met het afval van een gemiddeld gezin en in dezelfde ronde met het huisvuil wordt ingezameld. 


Wat houden de nieuwe regels in?

Inzamelaars van bedrijfsrestafval moeten voortaan visueel inspecteren op sorteerfouten: er mag geen gevaarlijk afval gemengd zijn in het restafval en ook geen afval waarvoor een verplichting tot selectieve inzameling bestaat, zoals papier-karton, pmd, glas, groenafval, metaal, textiel .... 

Non-conformiteiten moeten worden bijgehouden in een register en in sommige gevallen moet er nagesorteerd worden. Een bedrijf dat te veel non-conformiteiten opstapelt, riskeert een gerichte controle van de overheid.


Voor wie zijn deze regels belangrijk?

De regels zijn in de eerste plaats belangrijk voor elke IHM van bedrijfsrestafval. Ook wie als vergunde verwerker bedrijfsrestafval op de site verwerkt (opslaan, nasorteren…) wordt door de regelgeving gevat. Ook voor eindverwerkers van bedrijfsrestafval (voornamelijk verbrandingsinstallaties) is de wetgeving belangrijk.

Zit u na het lezen nog met vragen over wat er precies veranderd voor u? Aarzel niet en contacteer onze deskundigen. Zij helpen u graag verder. 
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten