Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

Heeft u voor de sloop- en afbraakwerken een omgevingsvergunning nodig? Dan moet u vanaf 5 juni 2018 een sloopopvolgingsplan voegen bij de aanvraag van deze vergunning.

Wat wijzigt?

Het sloopopvolgingsplan is de reeds bestaande sloopinventaris, in een nieuw jasje gestoken. Meer gedetailleerd, meer deskundig en gecontroleerd.

Wie de omgevingsvergunning aanvraagt, zorgt dat het sloopopvolgingsplan bij het aanvraagdossier zit van de omgevingsvergunning, maar voegt deze tevens toe aan de aanbestedingsdocumenten of prijsvraag.

Wanneer van toepassing?

Een sloopopvolgingsplan moet u laten opmaken voor alle renovatiewerken, sloopwerken of ontmantelingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, mits één van onderstaande van toepassing is:

  • Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m3 voor niet-residentiële gebouwen

  • Gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 5.000 m3 voor alle, in hoofdzaak, residentiële gebouwen

  • Infrastructuurwerken of onderhoudswerken aan infrastructuur met een volume groter dan 250 m3

Een particuliere eengezinswoning valt dus in hoofdzaak niet onder deze verplichting gezien het bouwvolume meestal onder de 5.000 m3 bedraagt.

Wat houdt het sloopopvolgingsplan in?

In het sloopopvolgingsplan kan je een overzicht vinden van welke materialen op de betreffende site zullen vrijkomen bij de sloop- of ontmantelingswerken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanwezige gevaarlijke materialen en niet-gevaarlijke stoffen. Per afvalstof dient de aanwezige hoeveelheid te worden opgegeven, het type, de locatie ervan en de verschijningsvorm. Een beschrijving van hoe de afvalstoffen ingezameld, opgeslagen en afgevoerd zullen worden, moet ook in dit rapport worden vermeld.

Sloopopvolgingsplan opgemaakt, en daarmee is de kous af?

Na de opmaak van het sloopopvolgingsplan kan men er nog steeds voor kiezen om in te stappen in een sloopbeheersysteem. Tracimat vzw is voorlopig de enige erkende sloopbeheerorganisatie die de kwaliteit en opvolging van dit systeem controleert.

Indien de opdrachtgever ervoor kiest om mee in te stappen, doorloopt het sloopopvolgingsplan, opgemaakt door een deskundige aangesloten bij Tracimat, een aantal stappen waarbij Tracimat op het einde van de rit, een sloopattest kan afleveren. Dit sloopattest bewijst dat de sloopwerken conform de nieuwe regels gebeurden.

Voordeel van in te stappen in het sloopbeheersysteem?

De breekinstallatie (de verwerker van het afval) is verplicht om bij ontvangst van het puin een onderscheid te maken in hoogmilieurisicopuin of laagmilieurisicopuin. Puin dat wordt vergezeld door de nodige attesteringen van Tracimat (de ‘verwerkingstoelating’) wordt aanzien als een laagmilieurisicopuin, en kan dus vlotter door de verwerking bij de breker gaan. Kan u die verwerkingstoelating niet voorleggen, dan bestaat de kans dat u hiervoor een hogere prijs moet betalen. Men weet immers niet welke fracties en verontreinigingen in dit ‘ongekend’ puin aanwezig zijn en of de sloop selectief gebeurde.

Doel van dit alles?

Het sloopattest bevestigt de selectieve inzameling van het sloopmateriaal en attesteert de traceerbaarheid van de herkomst tot aan de verwerking van de afvalstoffen. Met het bijsturen van sloop- en ontmantelingswerken hoopt men de restverontreinigingen die nog talrijk aanwezig zijn in het verzamelde puin, maximaal te beperken. Door het selectief slopen en dus alle afvalstoffen per soort in te zamelen van bij de bron, kunnen de breekinstallaties ook een minder verontreinigd puingranulaat bekomen. Op die manier hoopt men alle storende en gevaarlijke stoffen maximaal te verwijderen, om hergebruik te stimuleren met een mooier eindproduct.

Kortom?

Zorg ervoor dat u tijdig de opdracht geeft voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan. Zo kan deze conform de regels opgemaakt worden. Vervolgens voegt u deze dan toe aan de omgevingsvergunningsaanvraag (vroegere bouwaanvraag) en de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag of andere contractuele dossiers. Wilt u bijdragen aan een correct sloopbeheer? Contacteer ons, wij kunnen u bijstaan voor de opmaak van het plan, en kunnen u doorheen het volledige proces gidsen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten