Steunmaatregelen voor elektro-intensieve bedrijven (> 1.000 mwh)!

Wat houdt de compensatieregeling indirecte emissiekosten in?

Elektriciteitsproducenten vallen onder het Europese Emissiehandelssysteem (‘Emissions trading system’ of EU ETS) waarvoor zij voor elke ton CO2-uitstoot één emissierecht moeten indienen; zo staan zij voor de keuze om ofwel minder uit te stoten (d.m.v. te investeren), ofwel emissierechten aan te kopen op de vrije markt. Elektriciteitsproducenten rekenen deze kost voor aankoop van de emissierechten door in hun elektriciteitsrekening, waardoor de afnemers meer betalen voor hun elektriciteit. Door financiële compensatie via de regeling “indirecte emissiekosten” wordt voor voorname afnemers tegemoetgekomen aan dit concurrentieel nadeel.


Wat is nieuw? 

Op 21 september 2020 keurde de Europese Commissie de Richtsnoeren voor staatssteunmaatregelen i.k.v. de handel in broeikasgasemissierechten goed voor de periode 2021 - 2030 (steun voor 2021 wordt namelijk aangevraagd in 2022). Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2030 werden nieuwe sectoren in het gepubliceerde Europese richtsnoer vastgelegd, die van de subsidie kunnen genieten.


Welke bedrijven kunnen voordeel halen uit de steunmaatregelen?

NACE-codes en het jaarlijks elektrisch verbruik zijn twee belangrijke parameters die kunnen bepalen of uw bedrijf in aanmerking komt voor een financiële compensatie. Heeft uw bedrijf een elektrisch verbruik van meer dan 1.000 MWh? En wordt binnen uw bedrijf één van volgende activiteiten uit onderstaande lijst uitgeoefend? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de steun!


NACE-codeOmschrijving industrie
14.11Vervaardiging van kleding van leer
24.42Productie van aluminium
20.13Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
24.43Productie van lood, zink en tin
17.11Vervaardiging van pulp
17.12Vervaardiging van papier en karton
24.10Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
19.20Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
24.44Productie van koper
24.45Productie van overige non-ferrometalen
24.51Alle productcategorieën in de bedrijfstak gieten van ijzer
De volgende deeltakken binnen de bedrijfstak kunststoffen (20.16)
20.16.40.15Polyethyleen in primaire vormen
De volgende deeltakken binnen de bedrijfstak glasvezels (23.14)
23.14.12.10Matten van glasvezels
23.14.12.30Vliezen van glasvezels
De volgende deeltakken binnen de bedrijfstak industriële gassen (20.11)
20.11.11.50Waterstof
20.11.12.90Anorganische zuurstofverbindingen van nietmetalen


Overige voorwaarden waaraan voldaan moet worden, kan u terugvinden op de website van VLAIO (Vlaams agentschap innoveren & ondernemen.


Wat is het steunbedrag?

Het steunbedrag is variabel, en kan berekend worden a.d.h.v. een aantal formules die tevens worden toegelicht op de website van  VLAIO. In functie van het bewuste elektriciteitsverbruik kan er jaarlijks al snel meer dan 20.000 euro teruggevorderd worden, een bedrag dat kan oplopen tot 500.000 euro of zelf nog veel meer. 

Onze experten staan voor u klaar, en helpen u graag verder om het steunbedrag te bepalen op maat van uw bedrijf! Vervolgens brengen ze voor u ook de aanvraagprocedure voor deze subsidie in orde. 

Meer informatie via richtsnoer EU Commissie - Bijlage 1.


Contacteer ons
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten