Tijdelijke natuur: een kans voor bedrijf en natuur!

In industrie-, woon- en ontginningszones liggen 10.000 hectaren braakliggende terreinen, in afwachting van een verdere invulling. Bij grondeigenaars bestaat vaak de vrees dat er zich in tussentijd beschermde dieren of planten vestigen, met sterke vertragingen als gevolg wanneer men de zone verder wil ontwikkelen. De oplossing is een tijdelijke natuurontwikkeling, een concept dat bij onze noorderburen al even wordt toegepast.

Wat is tijdelijke natuur?

Tijdelijke natuur is het ontwikkelen van natuur in een gebied met een harde bestemming op het gewestplan, met de toelating om de natuur ergens in de toekomst terug te verwijderen. Doordat op het terrein tijdelijk natuurontwikkeling wordt toegelaten, ontstaan er positieve effecten op populaties van planten en dieren die zich anders niet hadden voorgedaan. Zelfs als tijdelijke leefplaats kunnen ze het verschil maken voor pioniersoorten of als stapsteen zodat de kans verhoogd wordt dat het ene gebied vanuit het andere gekoloniseerd geraakt. 

Vergunning

Het natuurdecreet maakt tijdelijke natuurontwikkeling mogelijk via een vergunning die wordt aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Met een vergunning tijdelijke natuur kan een grondeigenaar tijdelijk natuur toelaten op zijn terrein en nadien opruimen met maximale rechtszekerheid. Zo zijn er geen verrassingen meer van opduikende beschermde soorten waardoor projecten vertragingen oplopen. Bovendien kan men op deze manier bijdragen aan het voortbestaan van (zeldzame en beschermde) planten en dieren en werkt men mee aan een investeringsarme manier van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen‘. De kosten van tijdelijke natuur kunnen zijn namelijk erg beperkt , aangezien tijdelijke natuur in eerste instantie uitgaat van spontane natuurontwikkeling. Er zijn dus geen verplichtingen op vlak van beheer of inrichting.

Meer informatie?

Overtuigd van de voordelen of heeft u nog vragen? Dankzij onze partner Landmax, expert in natuurontwikkeling, begeleiden wij grondeigenaars en projectontwikkelaars tijdens de procedure, van het uitwerken van de vergunningsaanvraag, tot het beheer en eventuele inrichting van uw terrein en de coördinatie wanneer de natuur terug wordt ‘opgeruimd’. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden voor een tijdelijke natuurontwikkeling op uw bedrijventerrein.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten