Update regelgeving duurzaamheidsrapportage

Drempels omhoog getrokken, is jouw bedrijf nog steeds verplicht?

Met de duurzaamheidsrapporteringsrichtlijn verplicht Europa bepaalde bedrijven om binnenkort naast hun financiële jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag te publiceren. Deze verplichting geldt voor beursgenoteerde bedrijven van publiek belang (waaronder beursgenoteerde KMO’s) en “grote ondernemingen”.

De drempels van de definitie om als “grote onderneming” onder het toepassingsgebied van de richtlijn te vallen, werden door Europa omhoog getrokken.

Voorheen gelden de volgende drempels: 

  • Tewerkstellen van 250 werknemers

  • Een netto omzet van 40 miljoen euro 

  • Een balanstotaal van 20 miljoen euro


Nu gelden de volgende drempels:

  • Tewerkstellen van 250 werknemers (behouden)

  • Een netto omzet van 50 miljoen euro (omhoog getrokken)

  • Een balanstotaal van 25 miljoen euro (omhoog getrokken)


Het voldoen aan twee van de drie voormelde drempels of criteria volstaat om als “grote onderneming” beschouwd te worden en dus de verplichting te dragen om een duurzaamheidsrapport te moeten publiceren. 

Met deze maatregel wil Europa tegemoet komen aan de bezorgdheid rond de administratieve last voor kleinere bedrijven, een groot punt van kritiek op de nieuwe regelgeving.

Twijfel je of je bedrijf een rapporteringsplicht heeft? Contacteer ons gerust en we kijken het samen met je na!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten