Update van de limitatieve technologielijst | Ecologiepremie+ (EP+)

De ecologiepremie+ of EP+ is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen uitvoeren in het Vlaamse Gewest. Aan de hand van de ecologiepremie+ kan de Vlaamse overheid bedrijven stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger te laten gebeuren. De Vlaamse overheid neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die de dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening. Dit kan tot wel 55% van de meerkost van de investering zijn.


Wie komt er in aanmerking voor de ecologiepremie+?

Elke onderneming in Vlaanderen die investeert in het Vlaamse Gewest komt in aanraking voor de EP-plus.


Voor wat kan je in aanmerking komen tot de ecologiepremie?

Voor investeringen in performante ecologische technologieën. Deze investeringen zijn op gelijst in de limitatieve technologieënlijst.


Recente wijzigingen in de limitatieve technologieënlijst

De recent aangepaste limitatieve technologielijst voor de EP+ is van toepassing voor steunaanvragen ingediend vanaf 5 september 2022. Ten opzichte van de vorige LTL (van kracht van 23 mei 2022 t.e.m. 4 september 2022) zijn onderstaande toevoegingen, aanpassingen en schrappingen gebeurd:


Technologie 201071 'Batterij elektrische vrachtwagen': definitie slimme sturing is toegevoegd;

Technologie 201072 'Batterij elektrische autobus of autocar': definitie slimme sturing is toegevoegd;

Technologie 201089 'Cryogene vriesinstallatie met lucht als koudemiddel' is nieuw toegevoegd;

Technologie 201090 'Walstroomaansluiting aan scheepszijde van een binnenvaartschip' is nieuw toegevoegd;

Technologie 201049 'Ombouwset naar aardgasmotoren voor binnenvaartschepen is geschrapt;

Technologie 201061 'Warmtepomp met als warmtebronsysteem de bodem (maximaal vermogen installatie 1 MW)': de voorwaarde van COP is verwijderd omdat warmtepompen aan de nodige kwaliteitseisen moeten voldoen;

Technologie 201067 'Warmtepomp met als warmtebronsysteem restenergie van de industrie (maximaal vermogen installatie 5MW)': de voorwaarde van COP is verwijderd omdat warmtepompen aan de nodige kwaliteitseisen moeten voldoen;

Technologie 201082 'Waterzuivering/waterbehandeling van afvalwater of laagwaardig water': laagwaardig water omvat nu ook hemelwater en een opvangbekken komt nu ook in aanmerking;

Technologie 201084 'Vrachtwagen met dual fuel (waterstof-diesel) verbrandingsmotor': verandering van de omschrijving, steun op de vrachtwagen ipv ombouwset;

Technologie 201085 'Ombouw van een transportmiddel naar een dual fuel (waterstof-diesel) transportmiddel': verandering van de omschrijving, steun op on- en offroad voertuigen;

Technologie 1170 'Investeringen voor vervoer via een waterweg als vervanging voor wegvervoer': transportbedrijven komen nu ook in aanmerking;

Technologie 1171 'Investeringen voor vervoer via een spoorweg als vervanging voor wegvervoer': transportbedrijven komen nu ook in aanmerking.


Bron: Ecologiepremie+ | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten