Vanaf 1 juli 2022 tijdelijk handelingskader voor PFAS van kracht

Recycleert u biologische bedrijfsafvalstoffen als bodemverbeteraar of meststof? Een goed idee, maar weet dat vanaf 1 juli een tijdelijk handelingskader voor PFAS van start gaat. Wat houdt dit precies in voor u en uw bedrijf? 

Voor wie is het tijdelijk handelingskader voor PFAS van toepassing?

Indien u:

  • Gebruik maakt van afvalstoffen die rechtstreeks (met grondstofverklaring) mogen worden toegepast als meststof of bodemverbeteraar op Vlaamse bodem 

  • Afvalstoffen die door middel van biologische verwerking (compostering/vergisting) worden omgevormd tot een eindproduct dat in of als meststof of bodemverbeteraar kan worden toegepast

  • De eindproducten van biologische verwerking (o.m. compostering en vergisting) als meststof of bodemverbeteraar toepast

Wat verandert er vanaf 1 juli?

Voortaan mag er niet meer dan 15 microgram per kg/DS voor een som van 17 PFAS vastgesteld worden. (Uit een groep van 20 waarvan er 17 gemeten moeten worden)

De gerapporteerde meetonzekerheid mag in mindering gebracht worden (10-50% van de rapporteringswaarde). Parameters onder de rapporteringsgrens moeten niet meegeteld worden in de sommage.


Valt u onder deze nieuwe voorwaarden? Contacteer onze deskundigen voor persoonlijk advies op maat van uw bedrijf!  
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten