Vereenvoudiging omgevingsprocedures op komst?

De Vlaamse regering is van plan grote vereenvoudigingen aan te brengen in de omgevingsprocedures. Niet zozeer de omgevingsvergunningsprocedures zijn lang (de gemiddelde doorlooptijd van de procedure is in eerste aanleg tussen de 2,6 en de 4,3 maanden), het zijn de beroepsprocedures en de MER-procedure die sneller én beter moeten.

De bevoegde minsiter wil op korte termijn investeren in snellere beroepsprocedures die de gemiddelde doorlooptijd bij de raad voor vergunningsbetwisting met 6 tot 9 maanden moeten inkorten. Nu bedraagt de doorlooptijd gemiddeld ongeveer 18 maanden. Er wordt gewerkt op verschillende vlakken:

  • Binnen de maand komt er een decreet dat de gemiddelde schorsingsperiode halveert van zes naar drie maanden, de rechter bevoegd maakt om een einde te stellen aan carrouseldossiers én een relativiteitseis invoert. Die laatste is nieuw: een beroepsindiener mag geen argumenten inroepen die hij of zij in eerdere procedures niet inriep.

  • Daarnaast komen in totaal vier extra rechters (van 9 naar 13) om de wachttijd weg te werken. Dossiers liggen nu tot zes maanden te wachten vooraleer ze behandeld worden. En de volledige werking van de raad wordt gedigitaliseerd tegen 2022. Daarvoor wordt 1,6 miljoen euro extra voorzien. Tot op vandaag wordt nog geen enkel procedurestuk digitaal uitgewisseld.

  • Ook een hervorming van de milieueffectenrapportage dringt zich op. De manier waarop milieueffectenrapporten (MER’s) in Vlaanderen worden opgemaakt, zal wijzigen. Het MER is een instrument dat zou moeten leiden tot een beter plan of project en een kwalitatieve politieke besluitvorming, maar nu is het eerder een verplicht administratief gewicht. De bevoegde minister werkt aan een conceptnota voor de hervorming van de MER tot een slank en zinvol instrument met een goede focus dat zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van overbodige ballast.

  • Verder zijn verbeteringen mogelijk aan de procedure voor omgevingsvergunningen. De administratieve beroepen voor omgevingsvergunningen zullen in minder gevallen mogelijk worden.

  • Er wordt vier miljoen euro uitgetrokken om het Digitale Omgevingsloket uit te breiden met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen. Dat is tot op heden niet het geval.

  • Ten slotte moet een "snel" omgevingsbesluit voor kleinere projecten (bv. een bufferbekken) zowel stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingen wijzigen, als de vergunning afleveren en tijdswinst opleveren. Momenteel moet bv. om een bufferbekken aan te leggen in agrarisch gebied, zowel een planproces met publieke inspraak, als een vergunningsprocedure doorlopen worden, met telkens openbare onderzoeken en veel beroepsmogelijkheden. Een snel Omgevingsbesluit moet dat verhelpen.

Het plan van de regering zal gefaseerd doorgevoerd worden, beginnend met de versnellingen bij de raad voor vergunningsbetwistingen, die de komende maanden aangepakt wordt. De bevoegde minister benadrukt dat er rechtszekere procedures en voldoende rechtsbescherming voor de burger wordt nagestreefd.

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

Heeft u nog vragen omtrent deze toekomstige veranderingen? Contacteer onze experten, zij helpen u graag verder. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten