Vergunningsdossiers raadplegen kan nu ook online via het Inzageloket

Voortaan kan je de omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen via het Inzageloket. Dankzij dit loket heeft iedereen online en 24/7 toegang tot vergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn loopt. 


Veel vraag naar meer digitalisatie

Vanaf de uitrol van het Omgevingsloket was er veel vraag om de gegevens uit een vergunningsaanvraag digitaal ter beschikking te stellen. Het huidige loket was erg beperkt en minder geschikt voor de digitale inzage. 

Nu kan het gewoon digitaal en hoeven mensen zich niet meer naar het gemeentehuis begeven om een project te raadplegen. Maar, de mogelijkheid tot inzage van een dossier bij het lokaal bestuur blijft uiteraard bestaan.


Het dossier gebruiksvriendelijker inkijken via het inzageloket

De bedoeling van het Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. Je kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het digitale loket begeleid je ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure of het dossier.

Door een recente aanpassing is er binnenkort ook de mogelijkheid om een QR-code te plaatsen op de gele affiches, die een beslissing of openbaar onderzoek bekendmaken op locatie. Wanneer je de QR-code scant, moet ze rechtstreeks naar het specifieke dossier leiden. 
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten