Vermijd grondwaterproblemen. Maak gebruik van peil- of debietsregistraties

Kloppen uw aantal peilputten en de plaatsingen ervan? Gebeuren uw peil- of debietsregistraties zoals het zou moeten? Onze experten hebben een ruime ervaring in de opvolging van grondwaterwinningen.


Indien gewenst ondersteunen wij u hier graag in. U kan op Profex rekenen voor

 • Het aftoetsen of uw huidige installatie voldoet aan de geldende regelgeving

 • De opvolging van uw peilregistratiesysteem


Heeft u een automatisch peil- of debietregistratiesysteem? 

    Bij een grondwaterwinning van klasse 1 moet de grondwaterwinning 1 keer per jaar 24u stilgelegd worden voor peilmetingen in rust. Dit kan vermeden worden onder de volgende voorwaarden:

    • Minstens 6-uurlijkse peilmetingen in de meest centraal gelegen productieput en in elke peilfilter in de watervoerende laag waaruit grondwater gewonnen wordt met een automatisch peilregistratiesysteem

    • Synchroon met de meting registratie van het totaal gewonnen volume per watervoerende laag

    • Jaarlijkse kalibratie van het automatisch peilregistratiesysteem aan de hand van een manuele peilmeting


    Daarnaast maakt een peil- of debietopvolging het mogelijk om overexploitatie van de put(ten) te vermijden. Deze nauwe opvolging zorgt er ook voor dat verstopping van de put(ten) vertraagd wordt of vermeden wordt. 


    Heeft u hierover nog vragen? Profex ondersteunt u in de installatie en/of de opvolging van een degelijk systeem.

    Neem gerust contact met ons op

    DEEL DIT BERICHT:

    Recente projecten