Versoepeling voor zorgwoningen

Denkt u eraan om uw woning in stedelijk gebied deels om te bouwen naar een zorgwoning? Nu de aangekondigde versoepelingen rond zorgwoningen van kracht zijn, heeft u meer mogelijkheden om uw project te realiseren


Versoepelingen zorgwonen goedgekeurd

Op 9 juni 2021 werd het Ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 wat betreft zorgwonen, goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Dankzij deze wijziging zullen er meer mogelijkheden zijn om een zorgwoning te voorzien.

In het verleden kon een zorgwoning immers enkel als deze inpandig was bij de woning zelf én op voorwaarde dat je melding deed bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Vandaag voorziet de Vlaamse Regering ook de mogelijkheid om, ook na melding bij het College van Burgemeester en Schepenen, een ondergeschikte wooneenheid te creëren voor zorgwonen in een bestaand hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke verplaatsbare constructie.

Enkele voorwaarden bij beide mogelijke ondergeschikte wooneenheden zijn:

  • De brutovloeroppervlakte wordt beperkt tot 50 m² van de ondergeschikte wooneenheid;


  • Er kan geen extra verharding worden aangelegd, met uitzondering van de strikt noodzakelijke toegang tot de ondergeschikte wooneenheid;


  • De noodzakelijke nutsvoorzieningen en hemelwater sluiten aan op de bestaande leidingen van het hoofdgebouw.

Onder bepaalde voorwaarden, is voor de plaatsing van verplaatsbare voorgemonteerde of modulaire constructies de medewerking van een architect niet meer vereist.

De voorwaarden van wie in aanmerking komt voor een dergelijke zorgwoning blijven dezelfde. De ondergeschikte wooneenheid is namelijk bedoelt voor de huisvesting van ten hoogste 2 personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is; of voor de huisvesting van ten hoogste 2 personen, waarvan ten minste één persoon die zorgbehoevend is; of voor de huisvesting van de zorgverlener als de personen, vermeld hiervoor, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid.

Deze nieuwe regelgeving is in werking getreden op 16 augustus 2021

Wat na zorgwonen?
Ook het beëindigen van de zorgsituatie is meldingsplichtig en ook hier zijn er bepaalde regels. Zo moet binnen de drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie in een tijdelijke verplaatsbare constructie, deze constructie zijn weggenomen en moet de aangelegde strikt noodzakelijke verharding zijn verwijderd.

In de praktijk zien we dat heel wat wooneenheden in stedelijk gebied omgebouwd worden. Bij Profex volgen we alle mogelijkheden op de voet en kunnen we u bij deze wetgeving adviseren. Gezien onze jarenlange expertise in wonen en ondernemen in stedelijk gebied, komt u niet voor verrassingen te staan.

Wenst u een volledig toetsing aan de wetgeving en voorwaarden van dit aangepaste decreet? Contacteer een Profex-adviseur!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten