Verstrengde aanpak bij lozing verontreinigd regenwater

De VMM kondigde een verstrengde aanpak aan indien u verontreinigd regenwater loost, en dat merken we ook in hun adviezen op de vergunningsaanvragen. Een goede motivering in het dossier wint aldus aan belang. Met verontreinigd regenwater bedoelen we regenwater dat valt op verharde terreinen die vervuild kunnen zijn door de bedrijfsactiviteiten zoals een tankpiste, afvalverwerking, opslag van bepaalde producten, schroothandelaars enz.

Piekdebieten bij regenweer

Het nieuwe beleid is er gekomen, omdat voortaan ook rekening wordt gehouden met piekdebieten bij regenweer en de VMM de impact op overstorten en wateroverlast wil aanpakken. Zo wordt niet langer voor het jaardebiet gerekend met 800 liter per m2/jaar maar wel met 850 liter per m2/jaar. Anderzijds werden ook de richtcijfers voor het berekenen van het geloosde dagdebiet en uurdebiet gewijzigd. Men hanteert 15,9 liter per m2 oppervlakte voor het uurdebiet en 40,8 liter per m2 verharde oppervlakte voor het dagdebiet.

Dit heeft echter belangrijke gevolgen. Zo kan u al sneller de verplichting krijgen om specifieke meetapparatuur te voorzien of controlemetingen uit te voeren op uw lozingspunt. Loost u meer dan 2 m3/u of meer dan 20 m3/dag, dan was u reeds verplicht een meetgoot te installeren. Door de toepassing van de hogere debieten kan u sneller boven deze limiet komen en zal u sneller een meetgoot dienen te plaatsen. Of u kan voor de lozing van dit water in een hogere klasse terechtkomen en dient u bijvoorbeeld ipv een klasse 3 aanvraag een klasse 2 in te dienen.

Gevolgen van de verstrende aanpak

Om een voorbeeld te geven: een tankpiste van 130 m2 leidde vroeger tot een lozingsdebiet van 104 m3 per jaar, 0,52 m3/dag en 0,052 m3/uur. De lozing van dit afvalwater (zonder overschrijding van de indelingscriteria van gevaarlijke stoffen) werd vroeger als een klasse 3 rubriek ingedeeld aangezien het uurdebiet lager dan 2 m3/u was. In de verstrengde aanpak dienen we voor dezelfde oppervlakte rekening te houden met een lozingsdebiet van 110,5 m3/jaar, 2,06 m3/uur en 5,30 m3/dag. Daardoor zit u voor deze lozing in de hogere klasse 2 én dient u verplicht een meetgoot aan te leggen.

In de vergunningsaanvraag zijn er wel mogelijkheden om hier van af te wijken mits motivatie en maatregelen (hergebruik, buffering, metingen,..) en zijn er overgangsmaatregelen mogelijk voor de bestaande bedrijven. Een goede motivering in het dossier, maar ook communicatie en overleg met VMM wint aldus aan belang. Uw Profex adviseur zal dit voor u screenen en opvolgen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten