Voedingssector kan sneller inspelen op droogteproblematiek

Goed nieuws! Zowel Fevia als onze Profex-consulenten ijverden bij de VMM en de OVAM voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring waardoor voedingsbedrijven sneller hun gezuiverd afvalwater ter beschikking kunnen stellen voor irrigatie in de landbouw. Geen onnodige luxe, gezien de droogte die opnieuw op ons afkomt. 
 
Op vraag  van onder meer Profex en Fevia hebben OVAM en VMM een efficiëntere manier gezocht om gezuiverd bedrijfsafvalwater, inclusief niet-verontreinigd koelwater, in te zetten als irrigatiewater voor de landbouw. Door de overheden werd gekozen voor een pragmatische aanpak die voldoende veiligheid en kwaliteitsgaranties biedt. Voor de toepassing van gezuiverd bedrijfsafvalwater afkomstig van een voedingsbedrijf als irrigatiewater is er namelijk een grondstofverklaring nodig.  
Nu is er de mogelijkheid om een één jaar geldige generieke grondstofverklaring afgeleverd te krijgen voor de voedingsbedrijven die lid zijn van de sectorfederatie Fevia.  Afgelopen week werd deze zelfs opengesteld voor niet-leden van Fevia zodat de hele sector de mogelijkheid krijgt om sneller in te spelen op de droogteproblematiek.  Deze grondstofverklaring kan niet worden afgeleverd aan slachthuizen en uitsnijderen.

Wenst u graag meer informatie rond de voorwaarden van een grondstofverklaring? Of wil u deskundig advies rond de mogelijkheden van uw afvalwater. Contacteer dan één van onze water-experten, zij helpen u graag verder!  
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten