Voorontwerp Vlarem trein 2017

Onlangs verscheen een voorontwerp van de nieuwe ‘Vlarem trein 2017’. Bijna jaarlijks worden een hele reeks wijzigingen van de milieuwetgeving in één keer doorgevoerd, vandaar de symbolische verwoording van een ‘trein’. Hierin worden ook fouten uit de wetgeving gehaald en conclusies van BBT-studies (Best  Beschikbare Technieken) verwerkt.

Best Beschikbare technieken

Zo werden deze keer BBT-studies voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslagsector in de nieuwe Vlarem trein verwerkt, alsook die voor de aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid en voor de vlees- en visverwerkende industrie. Niet alleen Vlarem wordt zo herwerkt, ook zijn er veranderingen in een aantal andere milieuwetgevingen (Vlarel, Stooktoestellenbesluit, Milieuhandhavingsbesluit).

Uiteraard kan er nog veel wijzigen, maar dit voorontwerp geeft toch al een idee van wat er op komst is. Zo zijn er zeker ook veel relevante zaken voor uw bedrijf!

Enkele voorbeelden:

  • Een verduidelijking in de wetgeving van ‘voorkaaien’ in zeehavengebieden, van belang bij doorvoeropslag en de uitzondering om een milieuvergunning te hebben

  • Er bestond reeds de plicht om het hemelwater van het afvalwater te scheiden, behalve voor bestaande gebouwen in gesloten bebouwing waar dit niet mogelijk was. Deze uitzondering zou nu verruimen naar alle bestaande gebouwen, dus ook voor een open of halfopen bebouwing.

  • Luchtemissiemetingen en de rapportering van de resultaten van batchprocessen zullen vanaf 1 januari 2018 moeten uitgevoerd worden volgens een code van goede praktijk. Er wordt tevens een nieuwe bemonsteringsmethode toegevoegd voor batchprocédé’s die minder dan een uur duren.

  • Het meten van fugitieve VOS-emissies bij chemische bedrijven wordt aangepast aan de nieuwe controletechniek met IR-camera. Een nieuw meetprogramma wordt zo ingevoerd en ook gedeeltelijke controle met de IR-camera is mogelijk.

  • Alle bedrijven met een energiegebruik van meer dan 0,1 PJ zullen nu verplicht in een energieplan dienen te voorzien en worden onderworpen aan de regels van de energieplanning. Heden is dat nog 0,5 PJ.

  • Er wordt duidelijker in de wetgeving gesteld dat ook de niet-gevaarlijke AEEA (afgedankte elektronisch en elektrische apparatuur), batterijen en accu’s moeten worden gepollueerd conform de Europese richtlijn inzake AEEA.

  • Ook particuliere bovengrondse stookolietanks zullen bij een buiten gebruik stelling moeten gereinigd worden na lediging vanaf 1/1/2018. Bovendien dient hiervan vervolgens een certificaat te worden verkregen van de erkende technicus.

Ook verscheen een voorontwerpbesluit tot wijziging van Vlarem III. Hierdoor worden nieuwe sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor de volgende GPBV-installaties:

  • De gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector

  • De non-ferrometaalindustrie

  • De intensieve pluimvee- of varkenshouderij

Heeft u vragen bij dit voorontwerp, dan kan u terecht bij onze milieudeskundigen.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten