Water is het nieuwe goud

Water wordt steeds belangrijker, op alle vlakken. Waar voorheen de nadruk hoofdzakelijk lag op het behalen en behouden van een goede waterkwaliteit, is daar sinds de droogteperiodes van de voorbije zomers eveneens het verzekeren van waterbeschikbaarheid bijgekomen. 

Vanuit verschillende insteken wordt er steeds meer gestimuleerd om waterbesparende maatregelen toe te passen en alternatieve waterbronnen aan te snijden. Vanuit de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) wordt er sinds 2019 via verschillende trajecten geprobeerd om samen met betrokken stakeholders een overkoepelend en gedragen waterbeleid vorm te geven. 

Momenteel loopt het traject rond de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen, welke grote impact zullen hebben op de (water)-regelgeving van morgen. Ook in deze plannen zal het voorkomen en managen van droogteperiodes een belangrijke insteek zijn. De “brainstorming”-workshops rond de mogelijke opties en insteken voor het voorkomen van waterschaarste en droogte lopen momenteel en ook Profex is van de partij. 


Wilt u meer weten over de verschillende CIW trajecten, of het waterbeleid? Aarzel dan niet ons te contacteren!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten