Wijziging op uw werf: Nieuwe regels voor het keuren van torenkranen vanaf 1 maart

Sinds 1 maart legt de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ) nieuwe regels op voor de wettelijke keuring van torenkranen. Het recente ongeval waarbij een torenkraan is neergevallen op een appartemensblok was de aanzet van een serieuze herziening van deze wetgeving. We overlopen even de belangrijkste wijzigingen die deze nota met zich brengt, zowel voor de keuringsorganismen als voor de gebruikers en eigenaars van de torenkranen.

Op welk type hijs- en hefwerktuigen zijn de wijzigingen van toepassing?

De wijzigingen gelden alleen op de rapportering van controles van torenkranen in verslagen door een EDTC. Voor andere hefwerktuigen, waaronder ook andere kraantypes, blijft nota 6232 nog van kracht.


Wat voor impact heeft de vernieuwde wetgeving op uw werf?

De 3 wijzigingen met de meeste impact op uw werf zijn:

 • De nieuwe afpuntlijst i.v.m. de onmiddellijke buitendienststelling

 • De opstellingsverklaring

 • De uitgebreide jaarlijkse controle


Overzichtelijkere rapportering

Meer specificaties en identificatiegegevens van de torenkraan moeten in het rapport worden vermeld. De formulering van de opmerking moet de klant duidelijk maken wat het betekent en hoe hij ernaar moet handelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een kleuraanduiding:

Groen staat voor een volledige goedkeuring. De kraan mag verder gebruikt worden.

Geel staat voor een goedkeuring met opmerkingen. De kraan mag gebruikt worden, maar de opmerkingen moeten “zo snel mogelijk” verholpen worden.

Rood staat voor een volledige afkeuring. De kraan mag niet langer gebruikt worden tot de opmerkingen verholpen zijn. Indien uw torenkraan volledig wordt afgekeurd, formuleert de EDTC het besluit op een zeer duidelijke manier zodat de gevolgen voor de opdrachtgever helder zijn. Belangrijk is dat de overheid (FOD WASO) een actielijst heeft gemaakt die de EDTC’s moeten volgen. Deze actielijst bevat alle opmerkingen die een onmiddellijke buitendienststelling activeren.

Bij de jaarlijkse controle zal er nu ook een effectieve test (dit is heden een wettelijke verplichting!) van de lastmomentbegrenzing op de bouwwerf gebeuren. Praktisch wil dit zeggen dat er op de bouwwerf testgewichten moeten zijn. Geen geijkte gewichten voor alle duidelijkheid, het volstaat een last (vb. een pallet bakstenen) te hebben.

Voorbereiding is de sleutel

De belangrijkste wijziging zit in de voorbereiding. Om te zorgen voor een goede voorbereiding moet u een opstellingsverklaring samenstellen voor iedere aanwezige kraan op uw werf. In deze verklaring moeten de volgende elementen zeker aan bod komen:

De basisgegevens van de kraan

Dit gaat over het merk en type van uw kraan, het identificatienummer en het bouwjaar van het hefwerktuig. Deze zaken moeten ook vermeld zijn op het identificatieplaatje van de kraan. Op de kraan moet er duidelijk een CE-markering zichtbaar zijn. En ook de identificatie van de eigenaar, indien verschillend van de opdrachtgever.

Inplantingsplan/ opstellingsfiche van de kraan op de werf 

De opstellingsfiche  was reeds verplicht. Hier komen o.a. de omgevingsfactoren ter sprake en bevat informatie over de correcte opstelling, stabiliteit van de ondergrond, berekeningsnota, hoogspanningslijnen, andere kranen, een eventuele windstudie,.. 

Ook de specifieke kenmerken van de opstelling op de werf moeten aan bod komen. Van de vrije hefhoogte, lengte van de giek, contragewicht, maximum last, tot positie van de noodstop. Kortom, informatie die onderbouwt dat de opstelling correct en beredeneerd is uitgevoerd. Wanneer deze fiche ontbreekt en/of niet ondertekend is, mag de torenkraan niet in dienst. 

Moet u nog andere zaken voorzien?

Zeker! Denk ook aan;

 • Een handleiding in de taal van de bedienaar, resultaten van het kabelattest


 • Onder welke windklasse (A – B – C – D – E) u op de werf gaat werken (=> is er aanwezigheid van een windmeter?)


 • De persoonsgegevens van de bestuurders & zijn opleiding/attesten (o.a. bekwaamheidsattest)


 • Andere attesten/documenten


 • Indienststellingverslag van de kraan


 • CE-verklaring van de kraan (overeenkomstig met de markering OP de kraan)


 • De keuring voor heropstelling


 • 3 maandelijkse keuring van de kraan zelf en een keuring van de voedende generator (gelijkvormigheidsonderzoek) of het voedende laagspanningsbord.

 • Tegen ten laatste 1 september 2021 moeten ook foto’s deel uitmaken van het keuringsverslag. Dit alles moet ondertekend worden door de aannemer.

Meerdere torenkranen in elkaars bereik?

Indien er meerdere torenkranen in elkaars bereik zijn, moet u de genomen maatregelen oplijsten en vermelden wie ervoor verantwoordelijk is. Dit was reeds verplicht. Bekijk hiervoor de specifieke RA. Denkend aan geen overlap, binnen het bereik van de giek en contragiek, antibotssysteem, communicatiesystemen,…)

Invullen en ondertekenen fiche

Het is belangrijk dat de eigenaar van de torenkraan deze fiche volledig ingevuld en ondertekend moet aanleveren aan het keuringsorganisme. Als er geen fiche aanwezig is, wordt de torenkraan automatisch buiten dienst gesteld.

Heeft u zelf nog vragen over deze vernieuwde wetgeving of over de veiligheid op uw werf? Aarzel niet en contacteer onze experten.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten