Wijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Recent onderging het Bodemdecreet enkele wijzigingen. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden. Dit gaat over gronden met potentieel historische bodemverontreiniging. Particulieren kunnen echter een vrijstelling van de onderzoeksplicht aanvragen.

Een oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of er een bodemverontreiniging ontstaan is op een risicogrond. Tot voor kort was dit eerste onderzoek enkel verplicht bij een overdracht van een risicogrond, bij een periodieke onderzoeksplicht (om de 10 of 20 jaar), bij een faillissement of sluiting van een risico-inrichting of bij een situatierapport voor een GPBV bedrijf. Dit zijn bepaalde bedrijven die aan extra specificaties moeten voldoen omdat ze een grotere impact hebben op het milieu.

Wanneer is een vrijstelling mogelijk?

Een belangrijke wijziging in het Bodemdecreet nu is de invoering van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden. Het gaat hierbij over gronden met potentieel historische bodemverontreiniging. Er is echter wel een mogelijkheid voorzien om een vrijstelling te krijgen van deze nieuwe onderzoeksplicht. Deze vrijstelling geldt enkel voor particulieren.

  • De eigenaar moet aan enkele voorwaarden voldoen om een vrijstelling te bekomen:

  • De grond betreft een historische risicogrond (risicogrond waarop inrichtingen hebben plaatsgevonden met aanvang voor 29 oktober 1995).

  • De risico-inrichtingen zijn niet door de eigenaar zelf geëxploiteerd.

  • De risico-activiteiten waren aanwezig voor de persoon eigenaar werd.

  • De eigenaar heeft de gronden, na verwerving, enkel voor particulier gebruik aangewend.

  • Indien de grond via een erfenis verworven is, moet de erflater aan dezelfde voorwaarden voldoen. Hierbij moet steeds de datum van verwerving door de persoon in kwestie als de datum van verwerving door de erflater vermeld te worden op het aanvraagformulier.

De vrijstelling gebeurt echter niet automatisch, maar moet aangevraagd worden bij de OVAM.

Heeft u een brief gekregen van de OVAM in verband met deze onderzoeksplicht? Of heeft u vragen over een oriënterend bodemonderzoek? Neem dan contact op met ons team bodemdeskundigen. Zij geven u graag het gepaste advies.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten