Wijzigingen brandwetgeving scheppen mogelijkheden

Het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 en zijn bijlagen, de basisnormen brand, werden aangepast. Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. Met onder meer nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften, wijzigingen voor de handel in bouwproducten en een aangepaste overgangsregeling voor het gebruik van de Belgische normen op het gebied van brandweerstand en reactie bij brand van bouwproducten.

Maar er is ook goed nieuws.

De nieuwe regels scheppen in sommige gevallen ook mogelijkheden.

  • Voor projecten met gecombineerde functies, waarbij industriële en niet-industriële activiteiten in één gebouw plaats vinden, (vb. een loods met kantoren, een showroom met werkplaats, een houtzagerij met opslagloods, …) gelden voortaan soepelere compartimenteringseisen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  • Stalen trappen in omsloten trappenhuizen zijn voortaan toegelaten voor lage gebouwen.

  • Nieuw:  mogelijkheid tot triplex-compartimenten.

  • En nog veel meer …

Contacteer uw Profex consultant voor meer info over de mogelijkheden binnen de nieuwe wetgeving brandveiligheid.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten