Wijzigingen nullozerstatuut vanaf januari 2018

Bedrijven die geen (bedrijfs)afvalwater lozen, kunnen een nullozerstatuut aanvragen. Als bedrijf moet je wel aan een aantal criteria voldoen:

  • De niet-lozing moet een feit zijn op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar

  • Op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar mag het bedrijf geen milieu- of lozingsvergunning (meer) hebben voor ander dan normaal huishoudelijk afvalwater en/of koelwater

  • De nullozing moet bewezen worden met een dossier van een erkend milieudeskundige. Dat dossier moet bij de aangifte gevoegd worden

  • De bevoegde administratie mag in de loop van dat jaar geen lozingen uit het productieproces vastgesteld hebben.

Aankomende wijzigingen

Een nullozerstatuut wordt verleend voor een periode van tien jaar en kan hernieuwd worden. In januari 2018 zullen er een aantal wijzigingen doorgevoerd worden aan het statuut. We brengen u hiervan graag op de hoogte:

  • Bij de verlenging van een eerder bekomen statuut als nullozer, moet het dossier/rapport voldoen aan alle inhoudelijke voorwaarden. 'Oude' dossiers (van voor dat rapport MER-deskundige van toepassing was) moeten dus aangepast worden. Deze aanvulling/aanpassing moet op straffe van nietigheid gebeuren. Indien vereist en niet gebeurd, dan zal het statuut niet verlengd worden.

  • Als bij een nullozer een onvergunde lozing werd vastgesteld, zal die zelf moeten aantonen dat de onregelmatige lozing geremedieerd is om voor de resterende looptijd het nullozerstatuut te kunnen behouden. Op vandaag werd het jaar volgend op de onvergunde lozing het bedrijf automatisch terug als nullozer aanzien.

  • De mogelijkheid wordt voorzien om een lozingsjaar op te splitsen na het bekomen van het nullozerstatuut, waarbij een periode met lozing van bedrijfsafvalwater en een tweede periode met nullozing onderscheiden wordt. Het 'alles-of-niets' principe waarbij de situatie op 1 januari de doorslag gaf, wordt verlaten.

Vragen over het nullozerstatuut?

Uiteraard kan u met al uw vragen terecht bij onze Profex-consulenten. Zij geven u graag advies over hoe u de waterhuishouding en de heffing kan optimaliseren. Daarnaast kunnen onze deskundigen ook een nullozerrapport opstellen, in overleg met een erkend deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater. Ten slotte gaan we ook in overleg met de overheidsdienst VMM. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten