Schrijf u in voor de Blue Deal tot 29 oktober - 12 uur

Droogte, waterschaarste en wateroverlast komen aan de hand van de Blue Deal - een opvallend goedgekeurd project- aan bod in het Vlaamse Relanceplan, Vlaamse Veerkracht. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid ondernemingen steunen die investeren in waterbesparing en droogtebestrijding.

Via deze oproep kunnen KMO, VZW’s met een economische activiteit, éénmanszaken en vrije beroepen steun krijgen bij investeringen in technologieën die niet voldoen aan de strikte Europese vereisten om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie Plus (EP+) en Strategische Ecologiesteun (STRES), maar die wel een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek.


De steunoproep Blue deal waterbesparende investeringen staat open van 4 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2021 om 12 uur.

Volgende technologieën komen in aanmerking
 •   Opvang en zuivering van regenwater;

 •   Zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron;

 •   (Betere) Infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water;

 •   Beheersystemen van opvang, infiltratie, …;

 •   Ontzilting van zeewater;

 • Waterbesparing binnen bestaande processen;

 • Waterbemaling.

Uitgesloten voor de steun call blue deal zijn
 •   Technologieën die via de ecologiepremie plus worden gesteund;

 •   Wettelijke verplichte investeringen;

 •   Projecten die niet beantwoorden aan de Europese voorwaarde Do No Significant Harm (DNSH).

Wie – Wat – Hoeveel?
 •   Beschikbaar voor KMO, VZW’s met een economische activiteit, éénmanszaken en vrije beroepen. 

 •   Voor investeringen die besparen op het drink-, grond- en/of oppervlaktewatergebruik.
  De steun bedraagt 20% voor een kleine onderneming en 10% voor een middelgrote onderneming. Een KMO kan maximaal € 500.000 steun ontvangen in de call 2021. De investeringskosten moeten minimum € 10.000 bedragen.


Wilt u graag een dossier indienen, maar heeft u hierbij ondersteuning nodig? Wacht niet te lang meer. Contacteer onze experten!

SHARE THIS MESSAGE:

Recent projects