Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Grote ondernemingen zijn verplicht om vierjaarlijks een ‘energieaudit voor grote ondernemingen‘ te laten uitvoeren, conform de Europese EED-regelgeving.

De resultaten van de eerste energieaudit moesten op 1 december 2015 ingegeven zijn in de webapplicatie van het VEA. En nadien moet de energieaudit voor grote ondernemingen om de 4 jaar geactualiseerd worden. De deadline voor het ingeven van deze actualisatie valt op 1 december 2019.

Wie dat niet gedaan heeft in 2015, wordt aangeraden om het zo spoedig mogelijk te doen. De auditverplichting blijft immers van kracht.

Vrijstelling voor een energie-audit?

In sommige gevallen bent u vrijgesteld. Bijvoorbeeld als u toegetreden bent tot een van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO) of in het bezit bent van een conform verklaard energieplan of ISO 50.001 gecertificeerd bent.

De energiedeskundigen van Profex stellen de audit op en identificeren en prioriteren de mogelijkheden voor energie- en dus ook een financiële besparing.

Contacteer hen vrijblijvend.


SHARE THIS MESSAGE:

Recent projects