Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025 gelanceerd!

Vlaanderen is de internationale koploper in het duurzaam beheer van voedselverlies en biomassa. Toch zijn er nog steeds uitdagingen. 


circulaire economie

Circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in alle schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. De transitie naar een circulaire economie is noodzakelijk, omdat grondstoffen schaars dreigen te worden door de wereldwijde bevolkingsgroei en toenemende welvaart. Het actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen van 2021-2025 bouwt verder op het succesvolle plan van 2015-2020 en probeert de voedsel- en biomassakringlopen nog verder te sluiten.


3 krachtlijnen

Via de drie krachtlijnen die centraal staan in het actieplan 2021-2025 zal getracht worden de kringlopen verder te sluiten. Deze krachtlijnen zijn opgesteld volgens het cascade-principe, krachtlijn 1 is het meest prioritair, vervolgens krachtlijn 2 en tenslotte krachtlijn 3.

 • Krachtlijn 1: Meer preventie, minder verlies; 

 • Krachtlijn 2: Beter sorteren en inzamelen;

 • Krachtlijn 3: Meer hoogwaardige valorisatie.


Een direct gevolg van krachtlijn 2 is bijvoorbeeld de nieuwe sorteerverplichting die vanaf 1 januari 2021 van kracht is. De hoogwaardige valorisatie van voedings- en biomassastromen kan gebeuren via bijvoorbeeld composterings- of biogasinstallaties. Profex zorgt voor de begeleiding bij vele van deze installaties.

Door technologische innovaties ontdekken we ook nieuwe bio-gebaseerde, duurzame materialen en ontstaat minder afval. Profex streeft door middel van deelname aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met verschillende partners mee naar deze technologische innovaties.

Focus op 3 kringlopen

Met deze krachtlijnen in het achterhoofd zal het actieplan focussen op drie kringlopen:

 • Kringloop 1: voedselverlies en voedselreststromen van producent tot en met consument;

 • Kringloop 2: biomassa(rest)stromen van groen-, natuur, bos- en landschapsbeheer;

 • Kringloop 3: hout(rest)stromen van industrie en huishoudens.

Per kringloop worden er concrete acties en doelstellingen opgesteld. Voor een volledige lijst van al deze acties en doelstellingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4, 5 en 6 van het actieplan.

Het actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen is uitgegeven door OVAM in opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. Het plan reikt oplossingen aan en stippelt acties uit die zorgen voor een goed afgestemd beleid. Dit beleid past op zijn beurt in een groter Europees en internationaal beleidskader. Zo draagt het onder andere bij aan de Europese Greendeal en aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Dankzij de diepgaande expertise van Profex binnen de voedings-, afval- & biogassector zijn we continu aan het werk bij onze klanten om afvalstromen te optimaliseren en kringlopen te sluiten. Ook voor uw bedrijf kunnen we de mogelijk optimalisaties onderzoeken. Indien u specifieke vragen heeft over het Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen, kan u steeds onze experten contacteren.


Contacteer ons
   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten