Bodemproblematiek droogkuissector – nieuwe aanmeldperiode Vlabotex

Het aantal Vlaamse chemische wasserijen waar gechloreerde solventen (PER) worden/werden gebruikt is groot. De kans is dan ook reëel dat de bodem onder uw (voormalige) droogkuislocatie ernstig vervuild raakte. Omdat PER bovendien relatief slecht oplosbaar is in het grondwater en zwaarder is dan water, verspreidt het zich gemakkelijk tot grote diepte. Dat leidt dan weer tot complexe en dure bodemonderzoeken en saneringen

De exploitant, de gebruiker of de eigenaar van een verontreinigd perceel, wordt door de overheid verplicht om op eigen kosten in eerste instantie een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren, en vervolgens indien nodig te saneren.

Via het bodemsaneringsfonds Vlabotex worden dergelijke saneringen financieel ondersteund. De bedoeling is uiteindelijk om de sites ook te herontwikkelen en daarom moet de bodemverontreiniging ook aangepakt worden. 

Een correct advies in deze zaken is goud waard. Ons team van bodemdeskundigen doet een beroep op jarenlange ervaring en kennis met deze materie. Een eerlijk antwoord mag u gegarandeerd verwachten. Zij zullen samen met u kijken naar de beste aanpak voor de bodemproblematiek

 
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten