Het belang van een goede milieucoördinator

De aanstelling van een milieucoördinator is voor veel bedrijven een wettelijke milieuverplichting. Maar niet alle bedrijven hebben de mogelijkheid om hun eigen interne milieucoördinator aan te werven. Profex schiet daar graag bij te hulp. Onze experten beschikken over de nodige kwalificaties om als externe milieucoördinatoren (type A of B) aan de slag te gaan. Zo kan u zich focussen op de corebusiness van uw bedrijf.

Wanneer heeft u een milieucoördinator nodig?

Het verplicht aanstellen van een milieucoördinator is van toepassing voor een groot aantal klasse 1 – bedrijven, de meest milieuhinderlijke klasse. Afhankelijk van de mogelijke milieu-impact dient een milieucoördinator type A of B aangesteld te worden. Denk maar aan afvalbedrijven, chemiebedrijven, bedrijven met grote gas- of gevaarlijke productopslag, betoncentrales,… Twijfelt u of u een beroep moet doen op een milieucoördinator? Ontdek het vlug via de indelingslijst. 

Moet de milieucoördinator een werknemer zijn?

Dit is niet verplicht. U kan beroep doen op een:

  • Een interne milieucoördinator: Dit kan een voltijdse of deeltijdse werknemer van uw bedrijf zijn;

  • Een externe milieucoördinator: Zij kunnen via een wettelijk erkend extern bedrijf worden ingeschakeld, zoals studie- en adviesbureau Profex

Heeft u reeds een interne milieucoördinator in dienst? Ook daar kan Profex deskundige ondersteuning bieden. In samenwerking met uw interne milieucoördinator houden wij u op de hoogte van nieuwe of gewijzigde wetgeving, worden de nodige aanbevelingen en optimalisatiemogelijkheden opgelijst, wijzen we u op eventuele subsidiemogelijkheden, enz.

Vrijgesteld van een milieucoördinator?

Indien u niet verplicht bent een milieucoördinator aan te stellen, raden wij u toch aan om intern iemand in dienst te hebben met enige basiskennis over de milieunormen en wetgeving. U wordt vast geconfronteerd met wetgeving rond tankkeuringen, afvalwaterheffingen, emissiemetingen, jaarlijkse aangiftes,… Profex kan deze wettelijke opvolging van u overnemen, zodat u zich kan concentreren op de exploitatie en het uitbouwen van uw bedrijf, het ondernemerschap op zich.

Wat zijn de voordelen van een milieucoördinator?

Met een milieucoördinator bespaart u tijd, onnodige kosten en kopzorgen! Onze milieucoördinatoren beschikken over een grote algemene kennis van de milieuwetgeving waardoor u steeds in orde bent met de milieuwetgeving. Benieuwd naar meer voordelen? We hebben er enkele voor u opgesomd: 

  • Profex voorziet elk jaar de nodige uren opleiding. U hoeft hiervoor niets te betalen.

  • Onze milieucoördinatoren volgen de milieuwetgeving en wijzigingen op de voet. Indien er zaken wijzigen, wordt u als eerste op de hoogte gebracht.

  • Ze voeren in overleg met u regelmatig de verplichte plaatsbezoeken uit en bezorgen u het verslag.

  • Ze adviseren over mogelijke verbeteringen en toekomstige ontwikkelingen. U kiest zelf wie invulling geeft aan de aanbevelingen die erin staan. Onze experten kunnen u daarin adviseren en ondersteunen.

  • Een vlotte wisselwerking binnen het team van milieucoördinatoren.

  • Het organiseren van opleidingen en infomomenten.

Als u een interne milieucoördinator heeft, kan Profex uw deskundige ondersteuning en begeleiding bieden. Is uw coördinator tijdelijk afwezig, dan kunnen onze experten ook assisteren. Onze milieucoördinatoren komen dagelijks in contact met milieucases en worden continu bijgeschoold. Met hun kennis van de steeds snel veranderende milieuwet- en regelgeving en hun jarenlange praktijkervaring, kunnen onze experten een aanzienlijke meerwaarde voor uw bedrijf betekenen. 
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten