Industrie zet zich schrap voor de gevolgen van droogte

De laatste jaren krijgen we in Vlaanderen steeds vaker te maken met droge tot zeer droge perioden. Denk maar aan de voorbije maanden maart, april en mei waarbij amper een regendruppel uit de lucht viel. Vlaanderen wordt dus ook in 2020 opnieuw geconfronteerd met een uitzonderlijke droogte, wat grote gevolgen kan hebben voor de landbouw alsook niet te vergeten: de industrie. 

Om deze grote gevolgen zoveel mogelijk te minimaliseren zijn er al een aantal maatregelen getroffen, afgestemd op de Droogtecomissie. Denk maar aan het spaarzaam moeten omspringen met alle soorten water: grondwater, leidingwater, oppervlakte- en regenwater, wat het niet altijd eenvoudig maakt voor de werking van uw KMO. Vraag daarom raad aan Profex! Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het hergebruik van water in uw bedrijf.

Welke gevolgen heeft de droogte voor uw bedrijf?

De steeds langere aanhoudende droogtes hebben er ook voor gezorgd dat het toezicht op grondwaterwinningen zal toenemen. Dit betekent dat vergunningen voor het oppompen van grondwater steeds vaker beperkt worden in tijd. Op deze manier proberen ze alle bedrijven te stimuleren maximaal over te schakelen naar alternatieve waterbronnen zoals regenwater en gerecupereerd proceswater. 

Een ander mogelijk gevolg van deze droogte is dat het gebruik van water in uw bedrijf duurder wordt. De kans bestaat dus dat u naar de toekomst toe meer zal betalen op aanvoer, maar ook op de afvoer van water. Hierdoor is het interessant om op zoek te gaan naar alternatieven, zoals hergebruik van proceswater en hemelwater. Lees hieronder welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf:

1. Gebruik van gezuiverd afvalwater voor andere toepassingen

Afhankelijk van de kwaliteit kan gezuiverd afvalwater voor verschillende andere toepassingen worden gebruikt. Denk maar aan;

  • De bouwsector

  • Koeling van machines

  • Reiniging van vrachtwagens

  • Voedingsbedrijven (spoeling van recipiënten die niet in rechtstreeks contact komen met de voedingswaren. Zoals kratten of kisten bij brouwerijen of frisdrankproducenten.)

  • Drukproeven van tankwagens (die daarna met een beperkte hoeveelheid hoog kwaliteitswater gespoeld worden)

2. Runoff- en spoelwater

U kan als KMO niet enkel gezuiverd afvalwater hergebruiken, maar ook stofrijk runoff water voor de aanmaak van beton. Of water afkomstig van het spoelbekken voor het reinigen van de betonmixerwagens. 

3. Opvang en hergebruik van hemelwater

Met de steeds toenemende droogteperiodes kunnen we ook het gebruik van hemelwater niet achterwege laten. Vooruitstrevende zuiveringstechnieken maken het inmiddels mogelijk om ook het hemelwater afkomstig van verhardingen toe te passen als proceswater. Daardoor komt er een grotere hoeveelheid water ter beschikking die kan gebruikt worden als waterbron. Uiteraard zijn al deze toepassingen uitsluitend mogelijk na zorgvuldige analyse van de kwaliteit van het effluent, afgetoetst aan de gebruikseisen van het gewenste water. 

Los van de herkomst van het water en de uiteindelijke toepassing ervan, doet u er best aan om bij het hergebruik van het water af te toetsen welke wettelijke verplichtingen er van toepassing zijn. Met onze kennis en expertise staat Profex klaar om al uw vragen of problemen hierrond te beantwoorden. 


Lees ook: 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten