Nieuwe wetgeving voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie

In VLAREM III zijn er nieuwe bijkomende sectorale milieuvoorwaarden gepubliceerd voor bedrijven die binnen de scope van de BREF food, drink & milk industries (FDM) vallen. Dit naar aanleiding van de publicatie van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Vragen? Wij helpen u graag!


Concreet is dit van toepassing op bedrijven die instaan voor*:

 • De bewerking en verwerking van melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis)

 • De bewerking en verwerking (excl. uitsluitend verpakken) van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van:

  • Meer dan 300 ton per dag aan eindproducten

  • 600 ton per dag eindproducten als de installatie gedurende een periode van niet meer dan 90 opeenvolgende dagen in om het even welk jaar in bedrijf is

 • De bewerking en verwerking (excl. uitsluitend verpakken) van uitsluitend dierlijke grondstoffen productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag eindproducten

  • N.v.t: Het opdelen van karkassen van slachtdieren in standaarddeelstukken en het versnijden van pluimvee

 • De bewerking en verwerking (excl. Uitsluitend verpakken) van dierlijke en plantaardige grondstoffen, bij overschrijding van de volgende drempels:

  • Productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag wanneer het aandeel van dierlijk materiaal meer dan 10% is

  • [300-(22,5 x %-aandeel dierlijk materiaal)] in alle andere gevallen

 • Overschrijdt uw bedrijf de bovenstaande drempels niet? Dan dient u verder niets te ondernemen. Indien wel, dient u vanaf 04/12/2023 te voldoen aan de voorwaarden binnen VLAREM III (Hoofdstuk 3.15.) 


    Voorwaarden VLAREM III voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie


    Eén van de voorwaarden is het beschikken over een milieubeheersysteem (MBS) opgesteld volgens VLAREM III.

    Daarnaast kan het zijn dat u aan strengere emissiegrenswaarden moet voldoen voor de lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (COD, zwevende stoffen, stikstof en fosfor). Ook de verplichte meetfrequenties voor bepaalde stoffen bij de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater zullen toenemen. Indien u kan aantonen dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, bestaat de kans dat u de meetfrequenties kan verlagen tot minimaal 1 maal per maand. 

    Tot slot dient er ook voldaan te worden aan diverse Beste Beschikbare Technieken voor elk milieuaspect (water, energie, geluid, …). Met deze maatregelen wil men emissies en effecten op het milieu in zijn geheel voorkomen. Of wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, algemeen beperken.

    Heeft u hierover vragen?

    Aarzel niet en contacteer onze experten. Zij staan klaar om u hierin te begeleiden.

    Info over nieuwe wetgeving

    * Niet van toepassing op: 

    • Het opdelen van karkassen van slachtdieren in standaarddeelstukken en het versnijden van pluimvee

    • De productie van grondstoffen op basis van dierlijke bijproducten, zoals rendering en smelten van vetten, productie van vismeel en visolie, bloedverwerking en de vervaardiging van gelatine
    DEEL DIT BERICHT:

    Recente projecten