Tracimat bij afbraak en sloop van gebouwen vanaf volgend jaar verplicht

Het selectief slopen en gescheiden afvoeren van de verschillende materialen die vrijkomen tijdens het slopen, zijn essentieel voor een verduurzaming van de sector. Een circulaire bouwaanpak is dé toekomst waar we ons vandaag moeten bewust van zijn. Bij het slopen van gebouwen komt een variatie aan materialen vrij waaronder gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest, wat een groot risico voor het milieu vormt. Tracimat vzw kijkt sinds 2018 mee in het sloopbeheerproces en zorgt voor een goede opvolging van een selectieve sloop. 


Wat is Tracimat?

Tracimat, momenteel de enige erkende sloopbeheerorganisatie, ziet erop toe dat gevaarlijke stromen (zoals asbest) en stoffen die de recyclage van puin verstoren (zoals houtdeeltjes en metalen) apart worden ingezameld en correct worden afgevoerd. Puinbrekers weten zo dat het puinafval zuiver genoeg is om te verwerken tot kwaliteitsvolle granulaten, met een hoge zuiverheidsgraad. Zo worden afvalstoffen terug gebroken tot nieuwe zuivere grondstoffen. 


Tracimat verplicht vanaf 2022

Eind 2020 keurde de Vlaamse Regering in het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) enkele wijzigingen goed. Daarin staan gedetailleerde voorschriften over de thema’s in het Materialendecreet. Tegen de zomer verwachten we een definitieve goedkeuring.

In de toekomst zullen bouwheren van grote werven dus niet alleen een sloopopvolgingsplan moeten opstellen, maar verplicht ook een traceerbaarheidsprocedure moeten doorlopen die gecontroleerd wordt door Tracimat. De Vlaamse overheid wil zo een flinke boost geven aan de circulaire economie.

Ook U-Mine (merk van United-Experts) draagt haar steuntje bij aan de circulaire economie. Zo gaat onze ervaring en aandacht niet alleen naar een correcte verwerking van het afval, maar ook naar het hergebruik van materialen. Op deze manier krijgen oude materialen nieuwe opportuniteiten. 

Heeft u als bouwheer, afbraakbedrijf of puinverwerker nog vragen? Wij tonen u graag de weg in deze nieuwe regelgeving zodat u bent voorbereid. Ook voor de opmaak van een sloopinventaris kan u nog steeds bij ons terecht.

Contacteer ons
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten