Recent nieuws

Heeft uw bedrijf een noodplan voor watergebruik?

Water is het nieuwe goud... Het zat er al even aan te komen, maar recente persberichten geven duidelijk aan dat waterschaarste in Vlaanderen meer en meer een realiteit wordt. Op verschillende vlakken wordt er actie ondernomen om die waterschaarste het hoofd te bieden...  

Lees meer

Vlarema 7 goedgekeurd

De ‘Vlarema 7’, het uitvoeringsbesluit dat handelt over afvalstoffen, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22/03/2019. Er werden wel verschillende tijdstippen bepaald voor de inwerkingtreding van de resem aan bepalingen.

Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op:


Lees meer

Vlarem-trein 2019

De milieuwetgeving verandert voortdurend. Zo wordt ook de Vlarem-wetgeving opnieuw onder de loep genomen in 2019 met de ‘Vlarem-trein 2019’. Het betreft nog maar een ontwerp, maar het geeft al een blik op de toekomstige wijzigingen. We sommen hier een aantal punten voor u op. Voor meer uitleg kan u terecht bij onze Profex-deskundigen.

Lees meer
Inschrijven