Recent nieuws

Vlarema 7 goedgekeurd

De ‘Vlarema 7’, het uitvoeringsbesluit dat handelt over afvalstoffen, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22/03/2019. Er werden wel verschillende tijdstippen bepaald voor de inwerkingtreding van de resem aan bepalingen.

Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op:


Lees meer

Vlarem-trein 2019

De milieuwetgeving verandert voortdurend. Zo wordt ook de Vlarem-wetgeving opnieuw onder de loep genomen in 2019 met de ‘Vlarem-trein 2019’. Het betreft nog maar een ontwerp, maar het geeft al een blik op de toekomstige wijzigingen. We sommen hier een aantal punten voor u op. Voor meer uitleg kan u terecht bij onze Profex-deskundigen.

Lees meer

Binnenkort eerste biomethaan-WKK operationeel

Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2020 de eerste biomethaan-WKK-installatie van België operationeel is. Het gaat hier om een genset van om en bij de 350 kW elektrisch en de installatie wordt gerealiseerd in de historische site Kolonie te Merksplas. 

Lees meer
Inschrijven