Bemalingsstudie bij oude waterputten

In Hechtel-Eksel plant projectontwikkelaar Immo Bastien de bouw van een winkel. Ter voorbereiding van deze bouwwerken gaf de projectontwikkelaar de opdracht aan een archeologische dienst om enkele sleuven te graven. Tijdens deze graafwerken zijn er op het perceel oude waterputten gevonden. Om verdere opgravingen van het archeologisch onderzoek mogelijk te maken, was er in de droge grond een bronbemaling met bijhorende vergunning of melding nodig.

Projectontwikkelaar Immo Bastien heeft hiervoor contact opgenomen met Profex. Op basis van de gegevens bepaalden onze deskundigen het type van vergunning ‚Äď in dit geval een melding - en maakten vervolgens de bemalingsberekening op.

Omdat het aantal oude waterputten onbekend was, hebben onze deskundigen een gepaste zone van bemaling aangeraden. Na goedkeuring van de projectontwikkelaar is er een melding aangevraagd. 

Door de snelle en pragmatische aanpak van onze experten zijn er op basis van het resultaat van de berekening potenti√ęle risico‚Äôs in de¬†omgeving¬†onderzocht en is de cascade beoordeling toegepast.¬†

Bij een cascade beoordeling kan het opgepompte grondwater beperkt of geretourneerd worden, hergebruikt of geloosd worden op de waterloop of geloosd worden in de riool.       Welke voorbereidingen zijn er getroffen?

       Dankzij de analyse van de omgeving is er besloten om het bemalingswater in de regenwaterafvoer te lozen. Dit water wordt vervolgens 1 km verder in het oppervlaktewater geloosd. Op deze manier hebben onze experten een lozing in de riolering kunnen vermijden. Het lozen in oppervlaktewater heeft 2 voordelen:
       • Het afvalwater van de riolering wordt niet verdund. Vervolgens wordt de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet verstoord;

       • Het bemalingswater komt terug in het milieu. De redelijke verdrogingseffect van de bronbemaling wordt dan gecompenseerd.

       Door de open communicatie en doeltreffende aanpak van Profex heeft hun project geen vertraging opgelopen en zijn er onnodige berekeningen en kosten vermeden. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de bemalingsstudie? Aarzel niet en contacteer onze experten. 
       DEEL DIT BERICHT:


       Wat deed Profex?


       Ge√Įnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

       VRAAG HIER UW OFFERTE!