Sloopopvolgingsplan voor oude militaire schietstand

Al sinds 2006 staat de militaire schietstand “Den Tir” in Brugge er verlaten bij. Deze onbenutte open terreinen met leegstaande gebouwen bieden heel wat mogelijkheden voor hergebruik. Al een hele poos was er sprake van een nieuwe invulling, de site is dan ook gelegen in een typische woonomgeving. Door deze interessante locatie zijn de leegstaande gebouwen ondertussen afgebroken en vervangen door sociale woningen, met daarbij een volledig nieuw ingericht voorplein dat een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt kan worden.


De voorbereidingen voor het slopen van Den Tir

Het slopen van een gebouw gaat ook niet zomaar. De militaire schietclub werd in twee fasen uitgebroken en in twee fasen geïnventariseerd. Het eerste sloopopvolgingsplan werd opgemaakt in functie van de bovenbouw gezien dit een niet-residentieel bouwvolume meer dan 1.000 m³ betrof, namelijk 7.300 m³. Vervolgens werd een sloopopvolgingsplan infrastructuur opgemaakt, in combinatie met de uitvoering van bodemonderzoeken, gezien het bouwvolume meer dan 250 m³ betrof, nl. 850 m³. Beide sloopopvolgingsplannen werden opgemaakt conform de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag. 

De oude, leegstaande gebouwen van Den tir zijn grote versterkte ruimtes, opgebouwd uit een wand van 50 cm dikte met een gewapend plafond. De gebouwen bestaan uit een bovengrondse bouwlaag, met stevige funderingen, en een ondergrondse bouwlaag die dienst heeft gedaan als kelder waarin de schietdoelwitten vervangen werden. 


Het sloopopvolgingsplan met asbestonderzoek

Het project werd uitgevoerd tijdens de overgangsmaatregelen van Tracimat. Hierdoor zijn de volledige tonnages steenpuin aan de goedkopere LMRP-A tarieven afgezet. Het nut van het sloopopvolgingsplan betrof hier de aanduiding van een te verwachten 1.500 tonnage steenpuin en 75 ton houtafval. Daarnaast maakten we ook de asbestinventaris op voor de verschillende deelgebouwen waarbij enkele verdachte toepassingen zijn opgegeven als asbestvrije toepassingen.
Vervolgens maakten we het sloopopvolgingsplan infrastructuur op voor het voorliggende plein en de aangrenzende verharding. Ook hierbij werd een inschatting aangegeven van een te verwachten 1.300 ton oppervlakteverharding (asfalt en grind) en 450 ton fundering (Natuursteen kasseien) over een totaaloppervlakte van +/- 3.000 m². Er werd aangegeven dat de verhardingslagen vrij zijn van asbestverdachte materialen. 

Heeft u vragen rond het sloopopvolgingsplan of asbestinventaris, of wenst u een afspraak te maken? Contacteer dan onze experten, zij helpen u graag verder.

DEEL DIT BERICHT:

Geïnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

VRAAG HIER UW OFFERTE!