Wijziging omgevingsvergunning voor Tumag BVBA

Tumag BVBA is dé specialist op het gebied van ontwikkeling, engineering en fabricage van metaal en kunststoffen matrijzen. Kwaliteit, productiviteit en betrouwbaarheid staan daarbij centraal. Met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van precisie-gereedschappen, hebben ze een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van technologische oplossingen.

Slopen en heropbouwen van bedrijfsgebouw

Tumag BVBA beschikt over twee bedrijfsgebouwen, gelegen in Turnhout, waarvan er maar één in gebruik was als productiesite. Om uitbreiding van de bedrijfsgebouwen mogelijk te maken, werd in samenwerking met Profex en AAT Architecten het tweede gebouw gesloopt. Gezien het hier om de overdracht van een perceel met VLAREBO onderzoeksplichtige rubrieken gaat, was er voor de start van het project een oriënterend bodemonderzoek vereist.

Oriënterend bodemonderzoek

Profex heeft op basis van de voorgaande bodemonderzoeken en actuele situatie, alle risicolocaties (metaalatelier, brandstoftanks, …) in kaart gebracht. Hierna kon de bemonsteringsstrategie bepaald worden. Voor het onderzoek moesten onze deskundigen door de bestaande verhardingen in de productiehal en buitenzone geraken. Daarvoor werd er gebruik gemaakt van diamantkernboringen. 

Na het plaatsen van de peilbuizen en het uitvoeren van de grondboringen werkten onze experten de boorgaten steeds waterdicht af. Er werden stalen afgenomen van het grondwater (peilbuizen) en van het vaste deel van de aarde (boringen). Deze stalen werden vervolgens geanalyseerd door een onafhankelijk erkend laboratorium.

Na de bekendmaking van de analyseresultaten werd in het rapport de impact op mens en milieu bepaald. Eens dit volledig was uitgewerkt, werd het Oriënterend Bodemonderzoek ingediend bij de OVAM. Na goedkeuring van de OVAM werd er een nieuw bodemattest aangeleverd waarna de overdracht kon plaatsvinden en het project verder van start kon gaan. Profex heeft voor het oriënterend bodemonderzoek snel en efficiënt gehandeld zodat de verkoop van het gebouw kon doorgaan zoals gepland. Bij overdracht van percelen komt vaak heel wat te kijken. Onze bodemdeskundigen kunnen met hun uitgebreide expertise in complexe situaties u zeker begeleiden bij de nodige acties.
 

Wijziging omgevingsvergunning

Een groot gedeelte van de bedrijfsactiviteiten werden verplaatst naar het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw werd ook uitgerust met een aantal nieuwe installaties, zoals stookinstallaties en koeling. Hierdoor was een aanpassing van het milieugedeelte van de omgevingsvergunning nodig.

Onze milieudeskundige heeft de  omgevingsvergunning als volgt aangepast zodat ze volledig conform de wetgeving is opgesteld:

  • Verwijderde installaties zoals transformator, opslagtank stookolie, gasbranders werden uit de vergunning gehaald;

  • Wijziging van inplanting van verschillende activiteiten die verplaatst zouden worden van de huidige loods naar de nieuwe loods, nl. opslag oliën en gevaarlijke producten en machines voor de behandeling van kunststoffen en metalen; 

  • Nieuwe installaties voor de uitrusting van de nieuwe loods, nl. een compressor, koelinstallaties en stookinstallaties, hoogspanningscabine met transformator;

  • Uitbreiding van de productievermogens van de machines voor de behandeling van kunststoffen en metalen;

  • CLP-omzetting van de gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.


Een uitbreiding van een bedrijf, of wijzigingen in de inplanting of in de productieprocessen van een bedrijf, vragen ook aanpassingen aan uw vergunning. Laat u hiervoor bijstaan door deskundigen die de wetgeving op de voet volgen en perfect weten welke installaties vergund moeten worden. Met al uw vragen of plannen kan u steeds bij onze consultants terecht!

DEEL DIT BERICHT:

Geïnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

VRAAG HIER UW OFFERTE!