Actualisatie milieuvergunning

Door veranderingen bij dit productiebedrijf moest de bestaande milieuvergunning geactualiseerd worden. Door de strategische en deskundige aanpak van Profex heeft Roelants Glas nu een milieuvergunning voor onbepaalde duur.

Roelants Glas is een familiebedrijf gespecialiseerd in de productie en plaatsing van glas. Het bedrijf is sedert de jaren ’30 actief en kan bijgevolg bogen op een uitgebreide ervaring in de sector. De huidige site op de Leuvensesteenweg te Aarschot werd sinds de jaren ’50 stelselmatig uitgebouwd tot de huidige vorm. Zo is er een uitgebreide toonzaal met productiehal, waar diverse hoogtechnologische machines instaan voor o.a. het slijpen van glas, de productie van dubbelglas en het op maat maken van grote glaspartijen.

De eigen plaatsingsdienst staat vervolgens in voor de vlekkeloze integratie in nieuwbouwprojecten of renovaties, dit zowel voor particuliere woningen als grotere projecten. Een belangrijke troef is dat Roelants Glas zich gespecialiseerd heeft in de integratie van nieuwe, isolerende beglazing in bestaande raamkaders. Zo kunnen ook de strengste isolatienormen gehaald worden, terwijl de afvalberg beperkt blijft.

Veranderingen in het bedrijf vragen actualisatie bestaande milieuvergunning

Door de aanwezigheid van de productiehal en aanhorigheden dient het bedrijf over een geldige milieuvergunning te beschikken. Over de jaren heen vonden er echter veranderingen plaats in de productie. Zo kwamen er machines bij, werden er airco’s geplaatst, werd de waterzuivering vervangen, … Hierdoor drong een actualisatie van de bestaande milieuvergunning zich op, waarvoor Profex ingeschakeld werd.

In de aanvraag diende rekening gehouden te worden met de ligging van het bedrijf in woongebied. Productiebedrijven mogen zich immers ook buiten industriegebied vestigen, mits er geen overlast veroorzaakt wordt voor de omwonenden. Bij de rondgang door Profex werd al snel duidelijk dat Roelants Glas hier alle nodige maatregelen voor treft en het bijgevolg perfect geĂŻntegreerd is in de omgeving. Dit diende bijgevolg enkel nog verwerkt te worden in een duidelijke milieuvergunningsaanvraag.

Strategische indiening van de aanvraag leidt tot milieuvergunning voor onbepaalde duur

Enkele weken later werd de aanvraag dan ook ingediend bij de gemeente. Vervolgens verzorgde Profex nog het contact met de overheid en werd ook het plaatsbezoek door de adviesverlener van het departement omgeving begeleid. Tot en met vergunningverlening werd de aanvraag verder opgevolgd. Door een strategische timing voor de indiening van het dossier werd de milieuvergunning voor onbepaalde duur afgeleverd. Zo heeft het bedrijf rechtszekerheid dat de activiteiten nog lang op deze locatie uitgevoerd kunnen worden.

DEEL DIT BERICHT:


Wat deed Profex?


GeĂŻnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

VRAAG HIER UW OFFERTE!