Vergunning nieuwe inrichting

Jodoco is reeds 20 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve voormengsels en aanvullende diervoeders. Ze hebben een breed gamma aan producten voor zowel mengvoerderindustrie als voor zelfmengende veehouders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een brede range aan actieve ingrediënten, waaronder betaine, organische zuren, essentiële oliën en mineralen. Het bedrijf beschikt hierdoor over een uitgebreide productenopslag en labo-faciliteiten. 

Jodoco nv was tot voor kort actief op een productiesite in Geldenaken. Wegens veroudering van deze site en onzekerheid over de mogelijkheden om ter plaatse actief te kunnen blijven, werd in 2017 beslist om alle faciliteiten te verhuizen naar Tienen. Hierbij viel het oog op een terrein op de FeedFoodHealth-campus. 

Uitgebreid voortraject leidt tot gunstige vergunning

Onder begeleiding van Profex, in samenwerking met Parallel Architecten, werd na een uitgebreid voortraject in 2018 een omgevingsvergunning bekomen. Op de ruim 7.000 vierkante meter grond werd een nieuw te bouwen kantoor, onderzoeks-, productie- en opslagruimte vergund. Door de aanwezigheid van organische zuren moest er goed nagedacht worden over de inkuiping, zodat alle activiteiten zonder risico voor het milieu uitgeoefend kunnen worden. Tevens moest het nodige studiewerk uitgevoerd worden voor de inplanting van de zes grote silo’s voor betaine. Deze moeten immers 25 meter hoog zijn om middels bezinking een hoogwaardig eindproduct te bekomen.

Parallel Architecten voorzag de werfopvolging en veiligheidscoördinatie, waardoor de gebouwen en infrastructuur volgens strak tijdschema gebouwd kon worden. Vanaf september 2019 is Jodoco nv operationeel actief op de nieuwe site. Sedertdien zijn Tienen en de FFH-campus de uitvalsbasis van dit uiterst innovatief bedrijf én wordt de skyline van Tienen medebepaald door de betainesilo’s. 

Op heden is Profex aangesteld als milieucoördinator bij Jodoco nv, zodat er steeds volgens de vigerende milieuwetgeving geëxploiteerd kan worden. 

Neem alvast een kijkje in de nieuwe gebouwen:
DEEL DIT BERICHT:


Wat deed Profex?

  • Strategische begeleiding en voortraject voor omgevingsvergunningsaanvraag

  • Voorstudie milieu-impact

  • Aanvraag omgevingsvergunning

  • Technisch verslag grondverzet

  • EPB en ventilatie

  • Veiligheidscoördinatie

  • Werfopvolging

  • Milieucoördinatie

In samenwerking met Parallel Architecten

Geïnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

VRAAG HIER UW OFFERTE!