Vanaf 1 juli 2022 tracering sloopafval verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is de tracering van het sloopafval verplicht bij sloop-, renovatie of ontmantelingswerken met een bouwvolume groter dan 1000m³. Wat betekent deze nieuwe verplichting voor u als opdrachtgever of uitvoerder? En bij wie kan u terecht voor de tracering?

2018 - de start van het sloopopvolgingsplan

Sinds 2018 bent u verplicht om bij bepaalde sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken een sloopopvolgingsplan op te stellen. Via deze weg wordt het selectief slopen van gebouwen gestimuleerd en de verspreiding van gevaarlijke stoffen - zoals asbest - verkleint. 

Het sloopopvolgingsplan is verplicht de aanvraag van een omgevingsvergunning voor constructies met: 

  • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³

  • In hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume > 5000 m³ (m.u.v. eengezinswoningen)

  • Infrastructuur- en onderhoudswerken met een volume > 250 m³


Wat verandert er op 1/07/2022?

Vanaf 1 juli 2022 voegt men er nog een nieuwe verplichting toe. Het houdt concreet in dat u als opdrachtgever, sloper of wegenbouwer voor werven met een bouwvolume groter dan 1000m³ verplicht wordt om de volledige traceerbaarheidsperiode van het sloopafval via Tracimat te volgen. 

Deze nieuwe maatregel geldt voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken waarvoor er een omgevingsvergunning aangevraagd wordt na 30/06/2022. Heeft u een sloopopvolgingsplan aangevraagd voor 1/07/22? Dan hoeft u deze nieuwe wetgeving niet te volgen.


Wees goed voorbereid. Contacteer onze sloopdeskundigen!

  • Onze erkende sloopdeskundigen dienen voor de conformverklaring het sloopopvolgingsplan in bij Tracimat. 

  • Heeft u asbest in een gebouw dat groter is dan 1000m³? Onze sloopdeskundigen voeren graag een controlebezoek voor u uit. Na het bezoek bundelen ze alle bevindingen samen in een controleverslag


Onze deskundigen helpen u graag!

Aarzel niet en contacteer ons!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten